Skoči do osrednje vsebine

Prvi Mednarodni dan ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani - Stran pa ne bomo metal!

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Ob prvem Mednarodnem dnevu ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani Ministrstvo za okolje in prostor v okviru projekta LIFE (največji evropski finančni mehanizem, namenjen izključno ukrepom na področju varstva okolja, ohranjanja narave ter blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam.) IP (integrirani projekt) CARE4CLIMATE nadaljuje svojo kampanjo s sloganom »Stran pa ne bomo metal!«. Projekt s preprostimi nasveti ozavešča vse potrošnike o tem, kako lahko pripomorejo k zmanjšanju količin odpadne hrane v svojem gospodinjstvu. Vsak posameznik lahko le z nekaj enostavnimi spremembami v načinu ravnanja s hrano poskrbi, da ne zavrže praktično nič (še užitne) hrane, ter s tem tudi privarčuje.

V Sloveniji je v letu 2018 vsak prebivalec letno zavrgel 68 kg hrane, 24 kg od tega je bilo še užitne hrane. Več kot polovica odpadne hrane nastane v gospodinjstvih, tretjina v gostinskih obratih. Zmanjševanje količin odpadne hrane je ena od pomembnih prioritet Evropske unije in s tem tudi Slovenije. Zavedati se moramo, da s hrano, ki jo zavržemo, zavržemo tudi delo in energijo, ki sta bila vložena v pridelavo in pripravo hrane.

Imamo #samo1planet

Odpadna hrana ni sporna le iz moralnega in socialnega vidika, ima tudi velik vpliv na okolje, saj je tretji največji povzročitelj emisij toplogrednih plinov. Izpusti toplogrednih plinov povzročajo segrevanje ozračja ter s tem podnebne spremembe. Okoljske posledice toplejšega ozračja so segrevanje voda, taljenje snega, intenzivnejše padavine, daljša sušna obdobja in drugi ekstremni vremenski dogodki, ki neugodno vplivajo na življenjske in gospodarske razmere v okolju v katerem živimo.

O projektu LIFE IP CARE4CLIMATE

LIFE IP CARE4CLIMATE je celostni projekt, ki z ozaveščanjem, izobraževanjem in usposabljanjem ključnih deležnikov na področjih trajnostne mobilnosti, zelenega javnega naročanja, trajnostne gradnje in učinkovite rabe energije v stavbah ter podjetjih, odpadne hrane in rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva (LULUCF) spodbuja izvajanje ukrepov, s čimer bo Slovenija do leta 2030 dosegla cilje v zvezi z zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov. Projekt je povezan z vsebinskimi področji, ki se na prvi pogled lahko zdijo zelo vsakdanja, vendar pomembno vplivajo na nastanek oziroma blaženje podnebnih sprememb.

Projekt je sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

Ukrepi Mreže brezogljičnih šol za zmanjšanja odpadne hrane

Mreža brezogljičnih šol ima konkretne načrte pri skrbi za varčevanje s hrano, saj ima v strateškem dokumentu konkretne usmeritve na to temo, ki med drugim vključujejo:

  • krajše verige pri dobavi hrane,
  • šolski vrtovi ali razredne zasaditve s pridelki (dišavnice, zelenjava, sadje), ki jih učenci uporabljajo pri gospodinjstvu,
  • čebelnjak na šoli,
  • sadovnjak z ustreznim krožkom,
  • z eko vrtovi povezane hotel za žuželke in druge oblike zavetja za živa bitja v okolici šole,
  • ponovna uporaba neporabljene hrane, zmanjšanje količine zavržene hrane,
  • oblikovanje okolju prijaznejšega jedilnika,
  • nabava hrane v okolju prijaznejši embalaži (brez plastičnih pakiranj, rinfuza, večje embalaže).

Letak  z nasveti za manj odpadne hrane (.pdf)

Več o projektu Care4climate