Skoči do osrednje vsebine

Javna razprava o osnutku druge izdaje praktične smernice PS 1.01 »Vsebina in obseg občasnega varnostnega pregleda sevalnega ali jedrskega objekta«

Na Upravi za jedrsko varnost smo pripravili osnutek druge izdaje praktične smernice PS 1.01 »Vsebina in obseg občasnega varnostnega pregleda sevalnega ali jedrskega objekta«.

Nova izdaja praktične smernice odraža spremembe v pravilniku JV9 in je osnovana na zakonodaji ter varnostni smernici Mednarodne agencije za atomsko energijo, IAEA SSG-25 »Periodic Safety Review for Nuclear Power Plants«, 2013. Tako nova izdaja praktične smernice vsebuje tri nove varnostne vsebine: Radioaktivni odpadki in izrabljeno gorivo, Fizično varovanje in Varstvo pred sevanji. Večji obseg praktične smernice je tudi zaradi vključitve opisa metodologije pregleda varnostnih vsebin v okviru občasnega varnostnega pregleda.

V želji, da bi vsebina (sicer nezavezujoče) smernice čimbolj vestno odražala njen temeljni namen, kako upravljavec sevalnega ali jedrskega objekta izpolni zahteve veljavne zakonodaje (predvsem ZVISJV-1 in pravilnika JV9) glede obveznosti v zvezi z občasnimi varnostnimi pregledi na način, ki ga Uprava za jedrsko varnost prepoznava kot dobro izpolnjevanje zakonskih zahtev, smo besedilo objavili na spletni strani in s tem odpiramo javno razpravo.

Vaše pripombe, predloge in pobude nam prosim pošljite do 28. oktobra 2020 na naslov gp.ursjv@gov.si ali tomaz.nemec@gov.si, po možnosti v tehniki »sledi spremembam«.

Po zaključeni javni razpravi se bomo do vseh pridobljenih pripomb, predlogov in pobud opredelili ter jih sporočili predlagateljem.