Skoči do osrednje vsebine

Izkoristili bomo vse možnosti, da bodo ljudje prišli do pravočasne zdravstvene obravnave

Minister za zdravje Tomaž Gantar v zvezi z Nacionalnim razpisom za skrajševanje čakalnih dob pojasnjuje: "Sem zagovornik javnega zdravstva, ki mora biti univerzalno in dostopno vsem. V predvidenem Nacionalnem razpisu za skrajševanje čakalnih dob na prvo mesto postavljamo pacienta. Za pacienta je pomembno, da je zdravstvena storitev opravljena, ne glede na to ali jo opravnik zdravnik v javni zdravstveni mreži ali zasebnik. Ključno je, da bo ta obravnava pravočasna in kakovostna ter brez plačila iz žepa."

Podatki namreč kažejo, da so se čakalne dobe, kljub vsem poskusom mojih predhodnikov, da bi to urejali v okviru javnih zavodov, le še podaljševale. Decembra 2013 je nad strokovno dopustno čakalno dobo 5,6% vseh čakajočih, v začetku marca 2020 pa je bil ta odstotek že 36,1%. Naša prioriteta so zato področja, kjer  število čakajočih pacientov pri vseh stopnjah nujnosti presega najdaljšo dopustno čakalno dobo. Razpis bo pripravljen za omejeno obdobje dveh let. To pomeni, da po končanem razpisu zasebni izvajalec ne bo postal del javno zdravstvene mreže. Izkoristili bomo vse možnosti, ki jih imamo na voljo, da bodo ljudje prišli do pravočasne zdravstvene obravnave.

V rebalansu proračuna so za letošnje leto namenjena sredstva v višini 14 milijonov eurov, v prihodnjem letu pa dodatnih 28 milijonov eurov.