Skoči do osrednje vsebine

Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij odslej velja tudi za obstoječa spletna mesta

Z današnjim dnem se Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij uporablja tudi za spletna mesta, ki so bila objavljena pred 23. septembrom 2018. Določila zakona sicer že eno leto veljajo za nova spletna mesta, mobilne aplikacije pa imajo časa za prilagoditev še eno leto. Namen zakona (gre za prenos evropske direktive v slovenski pravni red) je vsem uporabnikom, zlasti pa skupinam uporabnikov z različnimi oviranostmi, omogočiti lažji dostop do informacij in storitev javnega sektorja ter lažje uveljavljanje njihovih pravic. Posledično se s tem poveča tudi digitalna vključenost teh kategorij prebivalstva.
simbolična slika

Spletna dostopnost: vsem uporabnikom, zlasti pa skupinam uporabnikov z različnimi oviranostmi, omogočiti lažji dostop do informacij in storitev na spletu. | Avtor: fotografstockholm, GettyImages/GulliverFilm&Foto

Spletna dostopnost pomeni, da so spletne strani in orodja pripravljene tako, da vsem uporabnikom omogočajo zaznavanje, razumevanje, navigacijo in uporabo.

Zavezanci so državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in osebe javnega prava po zakonu, ki ureja javno naročanje. Izjema so spletišča in mobilne aplikacije javne radiotelevizije ter spletišča in mobilne aplikacije vrtcev, osnovnih ter srednjih šol (razen za vsebino, ki se nanaša na osnovne informacije o zavodu, informacije o vpisnem postopku in druge upravne informacije, kot so na primer šolski koledar in urniki).

Nekaj izjem zakon predvideva tudi glede zagotavljanja dostopnosti vsebin. Zakon se tako ne uporablja za pisarniške datoteke, objavljene pred 23. septembrom 2018 (razen, če je taka vsebina potrebna za vodenje upravnih postopkov), za predhodno posnete medijske vsebine, objavljene pred 23. septembrom 2020, v živo predvajane medijske vsebine in še nekatere druge.

Obveznosti zavezancev

Zavezanci morajo:

  • zagotavljati skladnost s standardom SIST EN 301 549 V1.1.2 – spletišča in mobilne aplikacije morajo biti zaznavni, delujoči, razumljivi, robustni in s tem dostopni.
  • pripraviti oceno nesorazmernega bremena,
  • objaviti izjavo o dostopnosti (in jo redno posodabljati) in
  • zagotavljati povratni mehanizem.

Spletišča in mobilne aplikacije morajo izpolnjevati naslednje zahteve glede dostopnosti:

  • informacije in uporabniški vmesniki morajo biti uporabnikom predstavljeni na načine, ki jih lahko zaznajo;
  • zagotoviti je treba delujoče uporabniške vmesnike in navigacijo;
  • informacije, povezane z uporabniškim vmesnikom, in njegovo delovanje morajo biti razumljivi;
  • vsebina mora biti dovolj robustna, da jo je mogoče zanesljivo razlagati z različnimi uporabniškimi agenti, tudi s podpornimi tehnologijami, kar pomeni, da imajo uporabniki vedno dostop do vsebine, tudi z naprednimi tehnologijami.

Nadzor nad izvajanjem določb 5. do 8. člena Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij opravljajo inšpektorji za informacijsko družbo, to je inšpektorji Uprave Republike Slovenije za informacijsko varnost.

Ozaveščanje in usposabljanja

Ministrstvo za javno upravo v okviru usposabljanj in izobraževanj Upravne akademije izvaja usposabljanja za pripravljavce in urednike spletišč. Zaradi situacije, povezane s Covid-19, žal še niso bila izvedena v predvidenem obsegu, bodo pa usposabljanja vsekakor še omogočena. Da bi dosegli več ciljnih javnosti udeležencev, smo pričeli tudi s pripravo e-usposabljanja. Želimo si, da bi e-usposabljanja v obliki e-učnega gradiva lahko ponudili že proti koncu letošnjega oziroma v začetku prihodnjega leta. Ozaveščanje tako zavezancev po zakonu kot javnosti je bistveno pri zasledovanju namena zakona. Torej, da bi bile vsebine, ki jih državni organi in organi javnega sektorja objavljamo na spletu, dostopne vsem.