Skoči do osrednje vsebine

Državni sekretar Tone Kajzer na avdio-video konferenci ministrov Skupine za globalno upravljanje

  • Ministrstvo za zunanje zadeve

Ob robu splošne razprave Generalne skupščine OZN je danes, 23. septembra 2020, potekalo ministrsko srečanje Skupine za globalno upravljanje (3G, Global Governance Group), na katerem je nastopil državni sekretar Tone Kajzer. V ospredju je bila obravnava ključnih globalnih vprašanj, vključno z obnovo po pandemiji covid-19.

s strokovno sodelavko na avdio-video konferenci

Državni sekretar Tone Kajzer | Avtor Ministrstvo za zunanje zadeve

1 / 2

Skupina za globalno upravljanje (Global Governance Group - 3G) je neformalna skupina 30 majhnih in srednje velikih držav, ki je bila na pobudo Singapurja ustanovljena po nastanku G20 z namenom, da se zagotovi upoštevanje interesov manjših držav pri določanju agende G20 o zadevah, ki se nanašajo na globalno upravljanje, ter o učinkih le-teh na majhne in srednje velike države. Namen je tudi spodbujati večjo transparentnost delovanja skupine G20 in s tem spodbujanje tesnejših povezav med skupino G20 in širšim članstvom ZN.

Državni sekretar Kajzer je v izjavi poudaril pomen tesnega sodelovanja med skupino 3G in G20. Dejal je, da mora ekonomska obnova po covid-19 temeljiti na inovacijah, digitalni transformaciji, ki v središče postavlja človeka, in trajnostnih okoljskih rešitvah. Pandemija covid-19 je posebej izpostavila pomen digitalnih orodij za delovanje družb. Varna digitalna omrežja in usposobljenost so ključnega pomena za dostop do osnovnih storitev.

Državni sekretar Kajzer se je zavzel tudi za tesno sodelovanje med 3G in G20 pri naslavljanju podnebnih sprememb, posebej upoštevaje priprave na Podnebno konferenco OZN (COP26) in potrebnim dvigom podnebnih ambicij skladno s Pariškim sporazumom.

V zvezi s prioritetnimi področij, ki jih Slovenija zasleduje pri odzivu in obnovi po covid-19 je izpostavil trajnostne investicije, krožno gospodarstvo, digitalizacijo in kibernetsko varnost za dosego trajnostne proizvodnje in potrošnje. Obnova prav tako predstavlja zgodovinsko priložnost za bolj inkluzivno in trajnostno rast, ki se osredotoča na človeka, naravo in prosperiteto. Multilateralno sodelovanje in globalno upravljanje bo pri tem ključnega pomena.

Izpostavil je pomen trajnostnega upravljanja z vodami in odpornost vodnih sistemov, upoštevaje, da bo voda eno izmed prioritetnih tem predsedovanja Slovenije Svetu EU. Opozoril je na učinek pandemije na sisteme prehranske varnosti in se zavzel za njihovo okrepitev z namenom zagotovitve prehranske varnosti za vse. 

V zaključku svoje izjave je izrazil zaskrbljenost nad naraščajočimi trgovinskimi spori in pozval k odprtem trgovinskem sistemu, ki bo osnovan na pravilih multilateralnega sistema z osrednjo vlogo Svetovne trgovinske organizacije.