Skoči do osrednje vsebine

Srečanje z direktorji zdravstvenih domov

Minister za zdravje Tomaž Gantar je v uvodu na srečanju z direktorji zdravstvenih domov predstavil potek širjenja virusa v prvi polovici leta in pričakovanja glede širjenja virusa do konca leta: »Porast števila okužb v mesecu septembru je povezana z višanjem števila okužb v sosednjih državah in odpiranjem šol. Zavedati pa se moramo, da se bomo v prihodnjim mesecih še več zadrževali v zaprtih prostorih, kjer se virus hitreje prenaša in širi. Prav zato je pomembno, da spoštujemo ukrepe in da celoten zdravstveni sistem organizira delo tako, da se ob ustrezni obravnavi pacientov s Covid-19 omogoča tudi čim bolj nemoteno izvajanje ostalih zdravstvenih storitev.«

Minister je v uvodu tudi opozoril, da si v drugi polovici leta 2020 ne želimo ponovne ustavitve zdravstvenega sistema, zato je potrebno prilagoditi obravnavo pacientov novim razmeram. Pri tem pa je potrebno biti pozoren tudi na način dela in obremenjenost zdravstvenega osebja. Simona Repar Bornšek, članica strokovne komisije pri ministrstvu za zdravje, je predstavila prenovljena navodila strokovne komisije za področje primarne dejavnosti: »Za vzdrževanje varne zdravstvene obravnave na primarnem nivoju je treba nadaljevati in dodatno optimizirati organizacijo in pogoje v navodilih. Ena od prioritet je zagotavljanje dostopnosti, tudi za ranljivejše skupine, ki niso vešče sodobnih komunikacijskih poti«.

Minister za zdravje Tomaž Gantar je posebej izpostavil: »Vemo, da se predvsem v družinski medicini kljub naraščanju števila družinskih in splošnih zdravnikov še vedno soočamo s pomanjkanjem le teh, in z vse večjim obsegom dela, kar je epidemija in s tem povečano breme obravnav le še izpostavila. Zavedamo se pomena primarnega zdravstvenega varstva kot temelja zdravstvenega sistema v državi, ki pa je potreben kadrovske okrepitve, dodatnih finančnih spodbud in administrativnih razbremenitev.«

Duša Hlade Zore je predstavila najpogostejše težave, s katerimi se pacienti obračajo na zastopnike pacientovih pravic. 

V nadaljevanju je mag. Egon Stopar, direktor Zdravstvenega doma Ajdovščina predstavil izkušnje pri zagotavljanju dostopnosti in potrebnih obravnav. Jasna Žerak, direktorica Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah je predstavila primer dobre prakse: organizirali so "drive in" sistem brisov, enoto mobilnega zdravnika, ki na terenu obravnava nenujne primere ter dodatno okrepili administrativne ambulante.

V razpravi so obravnavali različne teme, tudi pomen večje dostopnosti do brisov. Simona Repar Bornšek, članica strokovne komisije pri ministrstvu za zdravje je pojasnila, da se bo dostopnost bistveno izboljšala s povečanjem števila vstopnih točk: »Za zagotavljanje dostopnosti je potrebno zagotoviti izvedbo brisov na več lokacijah, obvezno na 32 vstopnih točkah, kjer se bo testiralo tudi osebe z blagimi znaki bolezni. Pri tem je potrebno zagotoviti, da pacient ne bo na bris čakal več kot 24 ur oziroma tudi izvedbo brisov preko vikenda.« Marija Magajne, vršilka dolžnosti generalne direktorice Direktorata za zdravstveno varstvo, je direktorjem zdravstvenih domov pojasnila, da bodo storitve obravnave pacientov s sumom na COVID-19 plačane skladno z realizacijo. V letu 2020 so sredstva zagotovljena v proračunu, prav tako sredstva za osebno varovalno opremo. Kasneje pa bodo sredstva za osebno varovalno opremo financirana iz povečanega normativa za materialne stroške v vseh standardih.