Skoči do osrednje vsebine

Informacija o razpisu za sofinanciranje projektov za pomoč najbolj ranljivim skupinam prebivalcev

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v Uradnem listu Republike Slovenije dne 19. 6. 2020, s popravkom dne 3. 7. 2020, objavilo javni razpis za sofinanciranje projektov za pomoč najbolj ranljivim skupinam prebivalcev zaradi epidemije COVID-19 in zmanjševanju njenih posledic. V okviru javnega razpisa, za katerega se predvideva sofinanciranje predvidoma 14 projektov, je prispelo 135 vlog oziroma prijav.

Namen javnega razpisa je izvedba projektov, ki bodo zagotavljali inovativne pristope za naslavljanje in odpravljanje socialnih stisk, v katerih so se znašle ranljive skupine zaradi pojava epidemije COVID-19. V okviru javnega razpisa bodo sofinancirani projekti, ki bodo razvili različne pristope, s katerimi bodo naslovile novo nastale potrebe zaradi epidemije COVID-19 s področij kot so psihosocialno svetovanje, ozaveščanje, informiranje, terensko delo, zagotavljanje konkretne podpore uporabnikom, vzpostavitev novih varnih točk, digitalne rešitve za reševanje stisk in zagotavljanje kriznih namestitev za ciljne skupine.

Zaradi velikega števila prispelih vlog in vsebinsko zahtevnih projektov, ministrstvo obvešča, da se je podaljšal postopek izbire projektov. O rezultatih javnega razpisa bodo vsi prijavitelji obveščeni po navadni pošti ter z objavo rezultatov na spletni stani.

Besedilo razpisa.