Skoči do osrednje vsebine

Čez teden dni bo Mednarodni dan ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani

Generalna skupščina Združenih narodov je na predlog Argentine in s podporo Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) razglasila 29. september za Mednarodni dan ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani, ki ga bomo letos obeležili prvič. Slovenija bo ta dan obeležila tudi z dogodkom, na katerem bodo deležniki podpisali posebno izjavo o sodelovanju za zmanjševanje izgub in odpadne hrane. Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec spodbuja vso javnost in vabi k ozaveščanju ter aktivnemu vključevanju v aktivnosti za zmanjševanje odpadkov hrane. Z namenom seznanitve s stanjem po zavodih ter spodbujanja k aktivnostim je ministrica minuli teden obiskala Osnovno šolo Gorje in Dom starejših Ormož, v tem tednu pa bo obiskala Javni zavod Spotur Slovenj Gradec in Humanitarno društvo za življenje.
Infoslika - Načrtujte obroke

Infoslika - Načrtujte obroke | Avtor: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

1 / 3

S skupno izjavo bodo podpisniki (Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Zadružna zveza Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, Obrtna zbornica Slovenije, Trgovinska zbornica Slovenije, Turistično gostinska zbornica Slovenije, Zveza potrošnikov Slovenije ter Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) izrazili skupen interes in podporo ciljem Strategije za manj izgub in odpadne hrane v verigi preskrbe s hrano ter dvigu zavesti za spoštljiv, odgovoren in trajnosten odnos do hrane od vil do vilic, podpisniki pa si bodo prizadevali, vsak na svojem področju, izvajati aktivnosti, ki bodo prispevale k  zmanjševanju izgub in količin odpadne hrane.

Republika Slovenija je skupaj z vsemi članicami Evropske unije zavezana k doseganju  trajnostnih razvojnih ciljev (angleško: Sustainable Development Goals, v nadaljevanju: SDG) Agende za trajnostni razvoj do leta 2030, med katerimi je tudi SDG 12.3 - Prepolovitev količine odpadne hrane na prebivalca v prodaji na drobno in pri potrošnikih ter zmanjšanje izgube hrane vzdolž celotne dobavne verige. Na tej podlagi je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, s ciljem preprečevanja nastajanja izgub in odpadne hrane vzdolž verige preskrbe s hrano, pripravilo predlog Strategije za manj izgub in odpadne hrane v verigi preskrbe s hrano, ki bo 29. 9. 2020 dana tudi v javno razpravo.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vabi vse deležnike v verigi preskrbe s hrano in širšo javnost, da se pridružijo prvemu obeleževanju Mednarodnega dneva ozaveščenosti o izgubah hrane in odpadni hrani.

Posamezniki lahko zelo veliko prispevamo k zmanjševanju odpadkov. Med drugim lahko:

  • skrbno načrtujemo obroke,
  • se izobrazimo glede pravilnega poznavanja datumov na živilih (do kdaj je živilo uporabno – oznaka “Uporabiti do” in “Uporabno najmanj do”) in
  • pravilno shranjujemo živila.

Bodimo spoštljivi do hrane in pozorni pri pripravi jedi – ne ustvarjajmo odpadne hrane!

Več informacij na posebni spletni strani Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) – v angleškem jeziku