Skoči do osrednje vsebine

20 odstotno povečanje sredstev za dobava hrane najbolj ogroženim

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (ministrstvo) je v okviru Operativnega programa za materialno pomoč najbolj ogroženim za obdobje med 2014 in 2020 že v mesecu avgustu 2020 pričelo dobavljati prehranske izdelke za socialno in materialno najbolj ogrožene ljudi. V luči blaženja posledic epidemije Covid-19, je ministrstvo v letu 2020 za več kot 20 odstotkov povečalo prvotna sredstva, ki so bila namenjena nakupu prehranskim izdelkov v letu 2020.

Do konca meseca septembra 2020 bo ministrstvo v skladišča Rdečega križa in Slovenske karitas dobavilo 1.781 ton različnih prehranskih izdelkov (mleko, riž, moka, olje, konzervirana zelenjava, testenine).  S tem se je povečala tudi količina dobavljenih prehranskih izdelkov, in sicer iz prvotnih 3.241 ton na 3.968 ton.

Različni prehranski izdelki so ljudem na voljo na več kot 370 razdelilnih mestih Rdečega križa Slovenije in Slovenske karitas. Podrobnejše informacije o terminih razdeljevanja paketov s hrano in upravičenosti do izdelkov nudijo Območna združenja Rdečega križa Slovenije in razdelilna mesta Slovenske karitas.

Odpravljanje najhujših oblik revščine z zagotavljanjem nefinančne pomoči materialno in socialno najbolj ogroženim osebam se v Sloveniji zagotavlja v obliki paketov s hrano ter z izvajanjem različnih spremljevalnih ukrepov, ki spodbujajo njihovo socialno vključevanje. Gre za EU ukrep, ki se sofinancira iz Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim 2014-2020 in se v Sloveniji izvaja od leta 2014.