Skoči do osrednje vsebine

Na Brezjah počastili 20-letnico Vojaškega vikariata

S slovesno mašo na Brezjah smo danes počastili 20-letnico delovanja Vojaškega vikariata. Slovesnosti so se udeležili tudi minister za obrambo mag. Matej Tonin s soprogo Marjeto in državni sekretar za vojaške, obrambne in zunanje zadeve v Kabinetu predsednika Vlade RS mag. Bojan Pograjc.

Vojaški vikariat je enota Slovenske vojske, ki je bila ustanovljena 21. septembra 2000, ko je Vlada RS podpisala sporazum s Slovensko škofovsko konferenco o religiozno duhovni oskrbi vojakov SV katoliške veroizpovedi. 20. oktobra istega leta je bil podpisan sporazum med Vlado RS in Evangeličansko cerkvijo o religiozno duhovni oskrbi vojakov SV evangeličanske veroizpovedi.

Oba sporazuma sta bila podpisana na osnovi Ustave Republike Slovenije, ki zagotavlja celovito spoštovanje človekovih pravic, med katerimi zavzema svoboda vesti in veroizpovedi (41. člen) pomembno mesto v zasebnem in javnem življenju. Vojaški vikariat zagotavlja duhovno oskrbo pripadnikom SV ne glede na njihovo vero ali svetovni nazor, če to želijo, doma, v času vojaških vaj v Sloveniji in tujini, v mednarodnih operacijah in v poveljstvih zavezništva ter njihovim družinskim članom,

Letos Vojaški vikariat obeležuje 20-letnico delovanja. V tem času so pripadniki vikariata postali nepogrešljiv element posameznih enot pri delu doma na terenskih usposabljanjih ali v tujini na mednarodnih operacijah in misijah. Po zaslugi poklicne profesionalnosti so postali zaupniki v službenih, še bolj pa v osebnih situacijah enote ali posameznika. V Vojaškem vikariatu, ki ga vodi vojaški vikar Matej Jakopič, deluje še pet vojaških kaplanov, in sicer trije katoliški in dva evangeličanska vojaška kaplana, ter šest pastoralnih asistentov.