Skoči do osrednje vsebine

Skrb za nadaljnji razvoj slovenskega gasilstva je prioriteta

V kulturnem centru Primoža Trubarja v Šentjerneju je v soboto, 19. septembra dopoldan, potekala slavnostna seja Plenuma Gasilske zveze Slovenije na kateri je zbrane nagovoril minister za obrambo mag. Matej Tonin.

Na seji so slovesno podelili najvišja priznanja gasilske organizacije zaslužnim posameznikom za njihovo izjemno delo in zasluge pri razvoju gasilske organizacije in požarnega varstva v Sloveniji. Plenarno zasedanje je tokrat zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa potekalo korespondenčno. Slavnostne seje sta se udeležila tudi državni sekretar na Ministrstvu za obrambo mag. Damijan Jaklin in Darko But, generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje. Ob tej priložnosti se je minister Tonin sestal tudi z županom Občine Šentjernej Jožetom Simončičem. Pogovarjala sta se o izzivih gasilstva v občini ter  problematiki ilegalnih prehodov meje, pri čemer je župan izpostavil željo občanov po več prisotnosti Slovenske vojske na terenu.

Za odgovorno in strokovno opravljanje nalog v času soočanja s covidom-19 se je minister zahvalil vodstvu gasilske zveze ter vsem gasilkam in gasilcem, ki so bili vključeni v izvajanje ukrepov za preprečevanje okužb in njihovim družinam. »S svojo celovito angažiranostjo ste bili in ste v veliko pomoč tako posameznikom kot širši skupnosti. Verjamem, da lahko še naprej računamo na vas, saj je situacija glede novega koronavirusa žal tudi zdaj, ko je jesen pred vrati,  zelo resna,« je dejal minister Tonin. Skrb za nadaljnji razvoj slovenskega gasilstva je izpostavil kot eno izmed prioritet svojega ministrovanja.  Med tremi konkretnimi področji, ki jih želi kot resorni minister nadgraditi je izpostavil področje gasilskega zavarovanja, zagotavljanje več sredstev za gasilsko delovanje ter pridobivanje evropskih sredstev za nadaljnje opremljanje gasilskih enot.

Na področju urejanja statusa gasilcev in gasilskih zavarovanj je ministrstvo v sodelovanju z Upravo RS za zaščito in reševanje že pripravilo predlog amandmajev k Zakonu o zmanjševanju stroškov občin, ki je v proceduri sprejemanja v Državnem zboru. Predlog predvideva, da se določi standardizirana gasilska zavarovanja, za katera bi sredstva zagotavljala država. Poslanci koalicije so ga ocenili za zelo dobrega. Tudi na področju izboljšanja pogojev za delo prostovoljnih in poklicnih gasilskih enot se pripravljajo sistemski ukrepi. Poleg sredstev, ki so v povprečnini občinam namenjena za delovanje gasilskih enot in požarnih taks, se bodo iz državnega proračuna še naprej neposredno zagotavljala dodatna finančna sredstva za delovanje. »V vladi pa za prihodnje leto načrtujemo 5-odstotno povišanje sredstev za sofinanciranje dejavnosti Gasilske zveze Slovenije in sofinanciranje gasilskih enot širšega pomena. Za sofinanciranje nabave zaščitno-reševalne opreme in vozil pa je predvideno povišanje sredstev za več kot četrtino. Tudi v letu 2022 bodo sredstva za redno sofinanciranje – v okviru finančnih zmožnosti – povišana za 5 odstotkov,« je napovedal minister.  

Za nadaljnje opremljanje gasilskih enot pa je pomemben tudi projekt, ki ga je za obdobje 2021–2027 pripravilo Ministrstvo za obrambo in predvideva možnost financiranja iz evropskih sredstev, iz Načrta za okrevanje in razvoj. Gre za povečanja odpornosti na podnebno pogojene nesreče v Republiki Sloveniji z namenom zmanjševanje njihovih posledic in vplivov na lokalni, regionalni, državni in meddržavni ravni ter opremljanje enot zaščite, reševanja in pomoči za povečanje odziva na take nesreče v naši državi.  Predvidena je pomembna posodobitev opreme, vozil in sredstev, ki bi se ob takih nesrečah lahko uporabila na našem celotnem ozemlju, tudi gasilskih.

Minister je čestital vsem prejemnikom najvišjih priznanj Gasilske zveze Slovenije, ki so  s svojim življenjskim delom na področju slovenskega gasilstva izkazali izjemno ljubezen do bližnjega in do naše domovine. Pohvalil je njegovo strokovno usposobljenost in organizacijske sposobnosti, prizadevanja na področju izobraževanja in usposabljanja gasilcev ter delo z mladimi.

Zvočni posnetek govora ministra Tonina (MP3)

Skupinska fotografija ministra in vodstva Gasilske zveze Slovenija s prejemniki najvišji gasilskih priznanj

Skupinska fotografija ministra in vodstva Gasilske zveze Slovenija s prejemniki najvišji gasilskih priznanj | Avtor: Aleksandra Pelko Jamnik, MORS

1 / 3