Skoči do osrednje vsebine

Zaključni dogodek priprave metodologije za kartiranje potreb v zdravstvu

Evropska komisija 17. in 18. septembra 2020 organizira dvodnevni zaključni dogodek projekta priprave metodologije za kartiranje potreb v zdravstvu, ki je omogočitveni pogoj črpanja evropskih sredstev v prihodnji finančni perspektivi evropske kohezijske politike.
državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje, dr. Jerneja Farkaš Lainščak

državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje, dr. Jerneja Farkaš Lainščak | Avtor: Ministrstvo za zdravje

Evropska komisija je za pripravo metodologije za kartiranje potreb v zdravstvu izbrala izvajalca dr. Aleksandra Džakulo, eksperta s področja zdravstva, ki je s svojo ekipo strokovnjakov pripravil predlog metodologije v sodelovanju s tremi sodelujočimi državami, Slovenijo, Hrvaško in Bolgarijo. Prvi dan je potekal interaktivno v obliki delavnic za omenjene države, medtem, ko je drugi dan namenjen predvsem širšemu informiranju o načinu priprave in postopkov, ki jih morajo države članice Evropske skupnosti izvesti, da bomo upravičene do črpanja evropskih sredstev na področju zdravstva za človeške vire, opremo in investicije.

Na dogodku je prisotne pozdravila državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje, dr. Jerneja Farkaš Lainščak in izpostavila ključna področja vlaganja v zdravstvu, ki jih namerava Republika Slovenija uresničevati v prihodnji finančni perspektivi evropske kohezijske politike. Ta področja se navezujejo tako na investicije v zdravstveno infrastrukturo in opremo, kot optimizacijo zdravstvene oskrbe pacientov, zagotavljanje kakovosti in varnosti  sistema zdravstvenega varstva, nadgraditev digitalizacije zdravstvenega sistema, krepitev kompetenc zdravstvenih delavcev in usmeritev v integrirano oskrbo pacientov ter zagotavljanje boljšega sodelovanja med različnimi ravnmi zdravstvenega sistema.

Obenem se je državna sekretarka zahvalila Evropski komisiji za pomoč državam članicam ob izbruhu in okrevanju po epidemiji COVID-19 z organizacijskimi in finančnimi vložki skupnosti.