Skoči do osrednje vsebine

Objavljen javni poziv za zbiranje predlogov za podelitev državnih priznanj v mladinskem sektorju za leto 2020

Državna priznanja v mladinskem sektorju so najvišje priznanje Republike Slovenije za dosežke na področju mladinskega dela. Podeli jih ministrica za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simona Kustec v okviru vsakoletnega nacionalnega posveta z namenom javnega priznavanja in zahvale za izjemne dosežke v mladinskem sektorju..

Urad za mladino je danes v Uradnem listu (št. 123/2020) in na svoji spletni strani objavil Javni poziv za zbiranje predlogov za podelitev državnih priznanj v mladinskem sektorju za leto 2020.

Vrste državnih priznanj, za katere se lahko poda predlog, so:
- državno priznanje za prispevek k uveljavljanju mladinskega sektorja,
- državno priznanje za izvedbo izredno uspešnega oziroma odmevnega in koristnega projekta v mladinskem sektorju,
- državno priznanje za kakovostno in uspešno delo v daljšem časovnem obdobju v mladinskem sektorju.

Državno priznanje za prispevek k uveljavljanju mladinskega sektorja se lahko podeli fizičnim ali pravnim osebam, lahko tudi več fizičnim ali pravnim osebam, če je jasno razvidno skupno delovanje pri projektu. Podeljuje se za programe ali dlje časa trajajoče aktivnosti, ki presegajo zgolj zaokroženo obliko projekta. Državno priznanje za izvedbo izredno uspešnega oziroma odmevnega in koristnega projekta v mladinskem sektorju se lahko podeli fizičnim ali pravnim osebam, lahko tudi več fizičnim ali pravnim osebam, če je jasno razvidno skupno delovanje pri projektu. Državno priznanje za kakovostno in uspešno delo v daljšem časovnem obdobju v mladinskem sektorju se lahko podeli samo fizičnim osebam, za daljše časovno obdobje šteje 5 ali več letno delovanje v mladinskem sektorju.

Kandidate za državna priznanja lahko predlagajo fizične ali pravne osebe, rok za oddajo predlogov je 9. oktober 2020. Prispele predloge pregleda strokovna komisija, ki jo je v ta namen imenoval pristojni minister, ter glasuje o predlaganih kandidatih na podlagi temeljite analize predlogov in razprave o njih. Sprejeti so predlogi, za katere je glasovala večina članov strokovne komisije.