Skoči do osrednje vsebine

Sestanek direktorjev za obrambno politiko CEDC v luči krepitve medregionalnega sodelovanja in oblikovanja skupnih pobud

V sredo, 16. septembra, je prek videokonference potekal sestanek direktorjev za obrambno politiko Pobude za obrambno sodelovanje držav Srednje Evrope (Central European Defence Cooperation – CEDC), ki ji letos predseduje Slovenija.

Sestanek predstavnikov držav članic pobude (Avstrije, Češke, Hrvaške, Madžarske, Slovaške in Poljske v vlogi države opazovalke) je vodil mag. Uroš Zorko, generalni direktor Direktorata za obrambno politiko na Ministrstvu za obrambo. Razpravi o obrambno-varnostnih izzivih se je tokrat pridružilo tudi največ držav Zahodnega Balkana doslej. V okviru predsedovanja CEDC bo Slovenija 11. novembra v Postojni gostila ministrsko srečanje.

Sestanek direktorjev za obrambno politiko je v ospredje postavil predvsem krepitev medregionalnega sodelovanja in povezovanja. Tako udeleženci iz držav CEDC kot udeleženci iz regije Zahodnega Balkana so poudarili, da nadaljevanje začrtane poti približevanja evroatlantskim integracijam predstavlja ključni element miru in stabilnosti v sosednji regiji. Pandemija covida-19 je jasno pokazala pomen medregionalnega sodelovanja pri odzivanju na sodobne varnostne izzive, ki ne poznajo meja. Generalni direktor Direktorata za obrambno politiko na Ministrstvu za obrambo mag. Uroš Zorko je poudaril, da so prednostne teme slovenskega predsedovanja pobudi šestih držav predvsem tesnejše sodelovanje z državami Zahodnega Balkana in njihovo približevanje evropskim obrambno-varnostnim mehanizmom, boljše civilno-vojaško sodelovanje v okviru EU, ki je zaradi covida-19 še pomembnejše, ter agenda o ženskah, miru in varnosti ob 20. obletnici nastanka resolucije OZN št. 1325.

Slovenija kot predsedujoča pobudi skozi vse leto organizira več dogodkov, od strokovnih srečanj do srečanj obrambnih ministrov pobude. Glede včerajšnjega sestanka direktorjev za obrambno politiko je generalni direktor Zorko izrazil zadovoljstvo, da je sodelovalo tudi pet zahodnobalkanskih držav, kar je največ do zdaj. Pomemben predlog sklepa zasedanja je tudi pobuda za ustanovitev delovne skupine CEDC, ki bo analizirala, kaj smo se naučili iz odziva na covid-19 na obrambnem področju, in pripravila predloge za boljši odziv kriznega upravljanja. Sklepe bodo obrambni ministri potrdili na novembrskem srečanju. Z navedenimi prednostnimi nalogami se bo Slovenija ukvarjala tudi med predsedovanjem EU v drugi polovici leta 2021.

Videokonferenca direktorjev za obrambno politiko Pobude za obrambno sodelovanje držav Srednje Evrope v sejni sobi Ministrstva za obrambo

Sestanek direktorjev za obrambno politiko Pobude za obrambno sodelovanje držav Srednje Evrope je vodil mag. Uroš Zorko | Avtor: Bruno Toič, MORS