Skoči do osrednje vsebine

Odločitve z 32. seje Vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

Vlada je na 32. seji obravnavala in sprejela tri točke s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Odgovor Vlade na pisno poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s terenskimi obiski podpredsednice vlade in ministrice dr. Aleksandre Pivec

Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s terenskimi obiski podpredsednice vlade in ministrice gospe Pivec in ga pošlje Državnemu zboru Republike Slovenije.

V pisnem poslanskem vprašanju, z dne 17. 8. 2020 Vladi poslanec dr. Franc Trček navaja, da je podpredsednica vlade in ministrica dr. Aleksandra Pivec ob izbruhu potencialno korupcijskih afer ubesedovala, da je opravila »več sto« tozadevnih terenskih obiskov tako v predhodnem kot v tem mandatu. Poslanec Vlado sprašuje:

  1. Kakšno je natančno število teh obiskov v obeh mandatih gospe ministrice?
  2. Kaj je bila vsebina konkretnih terenskih obiskov?
  3. Kateri vse stroški so ob tem nastali in kdo jih je poravnal oziroma plačal?
  4. Kateri vse obiski so bili, zaradi potencialne koruptivnosti, samoprijavljeni Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK)?

Vlada odgovarja na zastavljena vprašanja.

  1. Kakšno je natančno število teh obiskov v obeh mandatih gospe ministrice? in 2. Kaj je bila vsebina konkretnih terenskih obiskov?

V uvodu naj pojasnimo, da ti podatki na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) niso zbrani na način, da bi bile naenkrat razvidne vse aktivnosti, zbrane v aplikaciji. Podatki so bili zbrani na podlagi javne najave dogodkov v napovedniku MKGP – obiskov ministrice na lokacijah, kamor je bila povabljena, da se v funkciji ministrice udeleži dogodka, predstavitev ali srečanja. Gre za javno najavo aktivnosti funkcionarja, pogosto z namenom informiranja ali povabila medijem k spremljanju. Zato so spodnji podatki le informativni in lahko ne odražajo dejanskega stanja. Ministrica je lahko določeno lokacijo zaradi podaljšanja programa ali hitrega dogovora odpovedala ali se dodatno udeležila zaradi obveznosti ali drugih nepredvidljivih situacij do dne 24. 7. 2020.

Število službenih poti ministrice po letih:

- leto 2018: 12;

- leto 2019: 113;

- leto 2020: 37.

3. Kateri vse stroški so ob tem nastali in kdo jih je poravnal oziroma plačal?

V letih 2018, 2019 in 2020 so vezani na terenske obiske ministrice nastali skupni stroški v višini 218,90 evrov.

4. Kateri vse obiski so bili zaradi potencialne koruptivnosti samoprijavljeni Komisiji za preprečevanje korupcije?

Na Komisijo za preprečevanje korupcije v letih 2018, 2019 in 2020 ni bilo podane nobene potencialne koruptivnosti s strani ministrice.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za odpravo motenj na trgu v vinskem sektorju zaradi pandemije covid-19

Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za odpravo motenj na trgu v vinskem sektorju zaradi pandemije covid-19 in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Sredstva za izvajanje Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za odpravo motenj na trgu v vinskem sektorju zaradi pandemije covid-19 se zagotovijo iz splošne proračunske rezervacije.

Uredba o ukrepih za odpravo motenj na trgu v vinskem sektorju zaradi pandemije covid-19  določa začasna izjemna ukrepa, krizno destilacijo vina in krizno skladiščenje vina, potrebna za odpravo motenj na trgu z vinom zaradi pandemije covid-19. Predlog uredbe spreminja navedeno uredbo na način, da omogoča financiranje obeh ukrepov tudi s sredstvi splošne proračunske rezervacije, na podlagi 51. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije covid-19.

Uvrstitev projektov 2330-20-0038 »Odprava motenj v vinskem sektorju - covid-19« in 2330-20-0039 »Zelena trgatev 2020« v veljavni Načrt razvojnih programov 2020-2023

Vlada je soglašala s sklepom, da se v veljavni Načrt razvojnih programov 2020-2023 uvrstita projekta 2330-20-0038 »Odprava motenj v vinskem sektorju - covid-19« in 2330-20-0039 »Zelena trgatev 2020«.

Na podlagi 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2020 in 2021 Vlada odloča o uvrstitvi projekta v veljavni Načrt razvojnih programov.

Vrednost projekta 2330-20-0038 »Odprava motenj v vinskem sektorju - covid-19« znaša 2.450.000,00 evrov, od tega bo iz finančnega načrta Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zagotovljenih 1.950.000,00 evrov. Ostali finančni viri projekta predstavljajo lastna sredstva kmetijskih gospodarstev. Projekt se bo izvajal predvidoma do konca leta 2020.

Vrednost projekta 2330-20-0039 »Zelena trgatev 2020« znaša 502.000,00 evrov, od tega bo iz finančnega načrta Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zagotovljenih 251.000 evrov. Ostali finančni viri projekta predstavljajo lastna sredstva kmetijskih gospodarstev. Projekt se bo izvajal predvidoma do konca leta 2020.