Skoči do osrednje vsebine

Ob svetovnem dnevu varnosti pacientov: varni zdravstveni delavci, varni pacienti

Leto 2020 se bo zapisalo v zgodovino kot leto pandemije COVID-19. Številni sistemi so se morali reorganizirati, odzvati na nove zahteve za varnost in kakovost našega vsakdanjega življenja, tudi zdravstvo. Pandemija COVID-19 je razkrila velike izzive in tveganja, s katerimi se zaradi nastalih razmer srečujejo pacienti in zdravstveni (so)delavci po vsem svetu.
Logotip Svetovni dan varnosti pacientov, 17. september

Svetovni dan varnosti pacientov, 17. september | Avtor: WHO

Osrednja aktivnost v zdravstvu po vsem svetu je postala skrb za varnost pacientov in zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu. Svetovna zdravstvena organizacija tako na 17. september, svetovni dan varnosti pacientov, sproža globalno kampanjo za poudarjanje pomena varnosti zdravstvenih delavcev kot prednostne naloge za varnost pacientov.   

Cilj svetovnega dneva varnosti pacientov je povečati globalno ozaveščenost in razumevanje o varnosti pacientov. Oranžna barva simbolizira osrednjo vlogo pacienta. Tema letošnjega svetovnega dneva varnosti pacientov, ki smo ga sicer prvič po razglasitvi 24. 5. 2019 na generalni skupščini Svetovne zdravstvene organizacije obeležili v lanskem letu, je letos še posebej posvečena varnosti zdravstvenih delavcev v času epidemije oziroma prisotnosti virusa SARS-CoV-2 v državi.             

Varnost zdravstvenih delavcev: prednostna naloga za varnost pacientov 

Letošnji slogan kampanje je Govorite o varnosti zdravstvenih delavcev! S tem želimo spodbuditi odprte pogovore o varnosti pacientov.

Zdravstveni sistemi lahko delujejo samo z zdravstvenimi (so)delavci; izboljšanje pokritosti z zdravstvenimi storitvami in uresničevanje pravice do uživanja najvišjega dosegljivega zdravstvenega standarda je odvisno od njihove razpoložljivosti, dostopnosti, sprejemljivosti in kakovosti.

Zdravstvena delovna sila ima ključno vlogo pri vzpostavljanju odpornosti skupnosti in zdravstvenih sistemov na odzivanje na nesreče, ki jih povzročajo naravne nevarnosti ali nesreče, ki jih povzroči človek, pa tudi s tem povezane okoljske, tehnološke in biološke nevarnosti in tveganja. 70 % zaposlenih v zdravstvenem in socialnem varstvu so ženske, naložbe v zaposlene je tako priložnost za ustvarjanje dostojnih zaposlitvenih možnosti, zlasti za ženske in mladino.

Namen kampanje Svetovne zdravstvene organizacije ob svetovnem dnevu varnosti 2020 je mobilizirati paciente, zdravstvene delavce, zdravstvene vodje, oblikovalce politike, akademike, raziskovalce, poklicne mreže, zasebni sektor in zdravstveno industrijo, da bi spregovorili o varnosti zdravstvenih delavcev, da bi izboljšali varnost zdravstvenega varstva in zmanjšali tveganje škode tako zdravstvenim (so)delavcem kot pacientom. 

Globalizacija izničuje tradicionalne razlike med domačim in tujim zadevami, zato  Svetovna zdravstvena organizacija cel svet poziva k ukrepanju za izboljšanje varnosti zdravstvenih delavcev in pacientov. K aktivnostim se tako pridružujemo tudi v Sloveniji. 

Slovenija se je kot država zavezala, da bo varnost pacientov priznala kot ključno zdravstveno prednostno nalogo in da bo ukrepala za zmanjšanje varnostnih odklonov v zdravstvenih ustanovah. Gre za povečevanje usklajenih globalnih ukrepov za varnost pacientov, uvedbo ukrepov za zmanjševanje preprečljivih varnostnih odklonov, ozaveščanje vodilnih in ostalih zaposlenih pri vseh izvajalcih zdravstvene dejavnosti, ozaveščanje javnosti in medijev o ključnih vprašanjih v povezavi z varnostjo pacientov, razvijanje in preizkušanje novih pobud za izboljšanje varnosti pacientov in pomoč pacientom, da prispevajo k lastni varnosti.

V okviru javnega posvetovanja se bomo s predlogi in komentarji vključili tudi k oblikovanju globalnega akcijskega načrta za varnost pacientov 2021–2030: Na poti k ničelni škodi za paciente v zdravstvenem varstvu (angleško Towards Zero Patient Harm in Health Care: Global Patient Safety Action Plan 2021-2030 

Vabljeni, da nam sporočite vaše mnenje, vaše aktivnosti ob mednarodnem dnevu varnosti pacientov ter da nam posredujete vaše predloge in pripombe (v slovenskem ali angleškem jeziku) za dopolnitev Globalnega akcijska načrta za varnost pacientov 2021–2030 na elektronski naslov: gp.mz@gov.si s pripisom: Globalni akcijski načrt za varnost pacientov 2021-2030 najkasneje do četrtka, 24. 9. 2020. 

Dodatne informacije o kampanji Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) ob Svetovnem dnevu varnosti pacientov na spletni strani SZO (angleško Campaign Essentials).