Skoči do osrednje vsebine

Minister za kulturo dr. Vasko Simoniti se je v Berlinu udeležil neformalnega srečanja ministrov za kulturo in avdiovizualne zadeve, ki ga je gostila nemška ministrica za kulturo Monika Grütters

Minister dr. Simoniti se je nemškemu predsedstvu v Berlina uvodoma zahvalil za organizacijo srečanja, ki je, v luči ponovnega slabšanja razmer v povezavi s covidom-19, odprlo aktualno razpravo. Na srečanju je uvodoma dejal: "Čas je, da razmislimo, kako bomo v novonastalih razmerah delovali v prihodnosti. Kako bomo kulturi pomagali živeti in vključevati državljane v vse svoje potenciale v novo nastali realnosti."

Kot je še poudaril minister dr. Simoniti, si je Slovenija po prvem valu epidemije ''prizadevala, da kulturne institucije odpre za javnost čimprej. Tako smo že konec aprila s primernimi ukrepi omogočili odprtje muzejev, galerij in knjižnic. S 1. junijem pa smo sprostili še uprizoritve dejavnosti, ki so se v poletnem času preselile predvsem na odprta prizorišča.'' Ministrstvo za kulturo RS je skladno s tem podprlo poseben promocijski projekt Odprti za kulturo.

Na neformalnem srečanju je dr. Simoniti dejal tudi, da ''načrtujemo vzpostavitev nacionalne platforme za e-kulturo, ki bo združevala digitalne vsebine kulturnih institucij in ustvarjalcev ter jih naredila dostopne širšemu krogu državljanov.'' Prav tako je dejal, da ''Slovenija pozdravlja predlog Evropske komisije za dodatni posebni cilj ''Kulturna dediščina in turizem'', ki naj bi ga vključili v uredbo o strukturnih in kohezijskih skladih znotraj splošnega cilja politike 4 ''Bolj socialna Evropa''.'' Da bi dosegli daljnosežnejše cilje na področju kulturne dediščine, se strinjamo s stališčem držav članic, da bi morala biti kulturna dediščina vključena tudi v druge posebne cilje, zlasti v cilj ''Pametnejša Evropa'' in ''Bolj zelena Evropa''.

Dr. Simoniti je izpostavil tudi: ''Tema, ki se ji namerava Slovenija posvetiti v okviru našega prihodnjega predsedovanja v drugi polovici leta 2021, so dediščinske pravice. Tema izhaja iz področja ''Državljanstvo, vrednote in demokracija'', opredeljenega v sklepih Evropskega sveta o delovnem načrtu za kulturo 2019-2022 v okviru prednostne naloge Kohezija in dobro počutje.''