Skoči do osrednje vsebine

Informacije Nacionalne agencije upravičencem programov Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota v času oteženega izvajanja sprejetih projektov zaradi pandemije virusa Covid-19

Pandemija virusa COVID-19, še vedno močno vpliva na izvajanje evropskih programov Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota, zato Nacionalna agencija v zadnjih mesecih sproti objavlja priporočila prijaviteljem in upravičencem projektov, sprejetih v oba programa. Okoliščine in ukrepi za preprečevanje epidemije virusa COVID-19 se spreminjajo iz tedna v teden tako v Sloveniji kot v celotni Evropski uniji, zato Nacionalna agencija redno osvežuje informacije, kot tudi objavlja spremenjene usmeritve in priporočila.

Izvajanje sprejetih ukrepov

Nacionalna agencija ugotavlja, da se od junija naprej, ko je nastopilo sproščanje ukrepov, lahko dokaj nemoteno izvajajo projekti Erasmus+: Mladi v akciji v Ključnem ukrepu 3, kot tudi solidarnostni projekti v okviru Evropske solidarnostne enote, saj je pri obojih možno izvajanje aktivnosti zgolj na lokalni ravni. Hkrati se dokaj nemoteno izvajajo tudi nacionalni projekti prostovoljstva in nacionalni projekti zaposlitev, kot tudi čezmejni projekti prostovoljstva v okviru programa Evropska solidarnostna enota, kjer se udeležen-ka/ec projekta, četudi prihaja iz države, ki ni na t.i. zelenem seznamu, odloči za sodelovanje in pristane na obvezno karanteno, na katero se predhodno pripravi z gostiteljsko organizacijo.

Za kratkoročne projekte mednarodnih mobilnosti, to je mladinske izmenjave in mobilnosti mladinskih delavcev, v okviru Erasmus+: Mladi v akciji, Nacionalna agencija v dogovoru z Uradom  za mladino, upravičencem trenutno odsvetuje izvajanje teh sprejetih projektov, z namenom, da počakajo na ugodnejšo epidemiološko situacijo za izvedbo projekta tako v državah partnericah, kot tudi v Sloveniji. NA pri tem upravičence opominja, da je potrebno spremljati in upoštevati epidemiološko stanje v vseh državah partnericah sprejetega projekta in ne zgolj v Sloveniji.

Več informacij na povezavi.