Skoči do osrednje vsebine

Svetovalni referendum v Občini Radenci bo 25. oktobra

V skladu 23. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji objavljamo število volilnih upravičencev v Občini Radenci.

Občina Radenci je 28. avgusta 2020 razpisala svetovalni referendum o:

  • preimenovanju Titove ceste v Radencih,
  • zmanjšanju števila svetnikov v Občini Radenci na 13 članov,
  • spremembi načina zagotavljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo,
  • izgradnji javnega kopališča v Radencih,
  • priključitvi zasebnih vodovodov v Občini Radenci na javno vodovodno omrežje,
  • izgradnji nove vežice na pokopališču v Kapeli.

Za dan, ko začnejo teči roki za volilna opravila, je določen 1. september 2020, referendum pa bo v nedeljo, 25. oktobra 2020.

Število volilnih upravičencev

Ime volilne enote lokalnega volišča Ime lokalnega volišča Število
Volilna enota 1 001 - Radenci - Občina Radenci, Radgonska cesta 9g 608
Volilna enota 1 002 - Boračeva - Lovski dom (Jež) 376
Volilna enota 1 003 - Šratovci - gasilski dom 144
Volilna enota 1 004 - Janžev Vrh - gasilski dom 240
Volilna enota 1 006 - Turjanci - Poslovni objekt GMW Weindorfer, d. o. o. 189
Volilna enota 1 007 - Hrastje Mota - gasilski dom 310
Volilna enota 1 010 - Radenci - vrtec 496
Volilna enota 1 011 - Radenci - osnovna šola 666
Volilna enota 2 008 - Hrašenski Vrh - gasilski dom 435
Volilna enota 2 009 - Kapelski Vrh - Dom krajanov in gasilcev 390
Volilna enota 2 013 - Kapelski Vrh – Osnova šola Kapela 277
Volilna enota 2 014 - Okoslavci - gasilski dom 230
Skupaj 4361