Skoči do osrednje vsebine

Vlada je sprejela Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike za drugo četrtletje leta 2020

Vlada je Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 za cilj Naložbe za rast in delovna mesta v drugem četrtletju 2020 poslala Državnemu zboru.

V okviru izvajanja evropske kohezijske politike je bila od januarja 2014 do konca junija 2020 izdanih 526 odločitev o podpori za projekte, programe oziroma javne razpise v skupni vrednosti 2,78 milijarde evrov, od tega je bilo več kot 1,12 milijarde evrov dodeljenih kohezijski regiji Vzhodna Slovenija, 813 milijona evrov kohezijski regiji Zahodna Slovenija in 844 milijona evrov sredstev Kohezijskega sklada za območje celotne Slovenije.

Po izvedenih javnih razpisih posameznih ministrstev se je do konca junija na terenu izvajalo za 2,24 milijarde evrov oziroma 73 odstotkov razpoložljivih sredstev projektov in programov, iz državnega proračuna (vključno s finančnimi instrumenti) pa je bilo upravičencem izplačanih 1,21 milijarde evrov, kar je 39 odstotkov razpoložljivih sredstev EU. Slovenija je do konca junija 2020 Evropski komisiji posredovala oziroma potrdila za 1,13 milijarde evrov certificiranih izdatkov.

Vlada je sprejela tudi Poročilo o izvajanju akcijskega načrta za pospešitev črpanja sredstev iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014-2020 za obdobje od januarja 2014 do konca marca 2020

Akcijski načrt za pospešitev črpanja sredstev iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020