Skoči do osrednje vsebine

V okviru projekta Rastimo skupaj - Europe Goes Local udeležba na seji Sveta za mladino v Mestni občini Novo mesto

V sredo, 9. 9. 2020, so se organizatorji projekta Rastimo skupaj - Europe Goes Local udeležili seje Sveta za mladino Mestne občine Novo mesto, na kateri je potekalo načrtovanje procesa za pripravo nove strategije za mlade v Mestni občini Novo mesto in načrtovanje nadgradnje informiranja mladih in komuniciranja odločevalcev z mladimi ter mladih z mladimi.

V Mestni občini Novo mesto je v veljavi trenutna strategija za mlade, ki poteče v letu 2020, zato so se odločili, da pripravijo novo strategijo za mlade. Novo strategijo se bo pripravilo s serijo posvetovanj z mladimi, kjer bodo mladi in odločevalci razpravljali po področjih kot so: izobraževanje, zaposlovanje in delo, bivanjske razmere, zdravje in dobro počutje, mladinska participacija, kultura, ustvarjalnost in prosti čas itd. V procesu priprave strategije bomo analizirali obstoječe ukrepe v strategiji in njihovo aktualnost, dodali bomo tudi nove ukrepe. Prvi korak pri načrtovanju priprave strategije je oblikovanje posebne komisije, ki bo zadolžena za pripravo strategije. Serija posvetov bo podprta tudi s projektom Europe Goes Local – Rastimo skupaj.

Udeleženci so na seji obravnavali tudi področje digitalnega komuniciranja z mladimi. Predvideva se priprava aplikacije za obveščanje in komunikacijo z mladimi ter vzpostavitev celotnega sistema strojne in programske opreme ter aplikacijskih komponent, ki bo vodil v vzpostavitev sistema pametnega mesta. Trenutno skupina prostovoljcev pripravlja aplikacijo za komunikacijo z mladimi, ki jo bo mogoče namestiti na pametne telefone. Dolgoročni načrt je preselitev vsebin za mlade na sistem pametnega mesta, kjer se bodo relevantne informacije prikazovale ciljnim skupinam občanov, v tem primeru mladim.

Urad za mladino v sodelovanju z Mladinskim svetom Slovenije že šesto leto zapored preko projektov Rastimo skupaj podpira razvoj mladinskih politik na lokalni ravni.