Skoči do osrednje vsebine

Sestanek Medresorske delovne skupine za repatriacijo

Danes je potekal sestanek Medresorske delovne skupine za repatriacijo oseb slovenskega rodu iz Venezuele v Slovenijo.

Za mizo.

Državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti mag. Cveto Uršič, ministrica dr. Helena Jaklitsch in državni sekretar na uradu dr. Dejan Valentinčič. | Avtor USZS

Novo delovno skupino, v katero je vključenih deset resorjev, ki zajemajo vsa relevantna področja za uspešno integracijo repatriiranih oseb,  vodi ministrica dr. Helena Jaklitsch, njena namestnika pa sta državni sekretar na uradu dr. Dejan Valentinčič in državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti mag. Cveto Uršič.

Na sestanku so pregledali trenutno stanje in iskali rešitve tako glede integracije repatriiranih oseb, ki so že v Sloveniji kot nadaljnjega izvajanja repatriacije. Pri iskanju najboljših rešitev je bil storjen pomemben korak naprej.  

Do sedaj je v Slovenijo prispelo 23 repatriiranih oseb, s 1. septembrom je en otrok vstopil v prvi razred osnovne šole, trije dijaki pa so pričeli s srednjo šolo. S 1. oktobrom bodo tri študentke začele s študijem na univerzitetni ravni. O dobri integraciji priča tudi dejstvo, da je nekaj oseb že našlo zaposlitev. Ker si želimo, da bi se vse repatriirane osebe v Sloveniji dobro počutile in bi se uspešno integrirale tako na trg delovne sile kot v vse ostale aspekte družbe, se bo medresorska delovna skupina še naprej sestajala in iskala optimalne rešitve.

Za mizo.

Udeleženci med sestankom. | Avtor USZS