Skoči do osrednje vsebine

10. september - Svetovni dan preprečevanja samomora

Današnji dan je posvečen temi preprečevanja samomora, ki je letos še posebej aktualna, saj se svet v epidemiji COVID-19 sooča z novimi izzivi in tveganji za duševno zdravje.

V času, ko si prizadevamo zajeziti posledice, ki jih v našo družbo prinaša zdravstvena, socialna in gospodarska kriza, je glavno sporočilo svetovnega dneva preprečevanja samomora »Povežimo se za življenje!«. Sporočilo nagovarja nas vse, naj v svojem okolju spregovorimo o lastnih stiskah, pokažemo medsebojno razumevanje, sprožimo pogovor z nekom, ki je izgubil bližnjega zaradi samomora, in prispevamo k temu, da bi vsak, ki trpi, občutil, da ni sam.

Negotovost glede prihodnosti še posebej občutijo mladi, ki se na stiske različno odzivajo. V današnjem času negotovosti še toliko bolj potrebujejo smiselno vključenost v družbo, sodelovalne medosebne odnose in možnost razbremenitve v varnem okolju. Mladi so tisti, ki bodo oblikovali temelje naše prihodnosti, s tem vzpostavili pogoje za lastno samouresničevanje in avtonomijo ter skrb za bodoče generacije.  Mi odrasli smo tisti, ki jim moramo to omogočiti.

Na področju duševnega zdravja in preprečevanja samomora smo v zadnjih letih naredili nekaj pomembnih korakov naprej. Resolucija o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018 – 2028 prinaša ustreznejšo organizacijo služb in storitev na področju duševnega zdravja, predvideva zgodnjo identifikacijo za samomor ogroženih oseb ter zagotavlja večjo dostopnost do pomoči in obravnave samomorilno ogroženih. Ključen poudarek daje povezovanju različnih služb, nevladnih organizacij in drugih izvajalcev na področju duševnega zdravja v lokalnem okolju.

Največja izziva pri preprečevanju samomora sta še vedno zgodnja prepoznava samomorilnega vedenja in pravočasna ter učinkovita pomoč. Uspešni smo lahko samo z dobrim sodelovanjem med različnimi strokami in deležniki, ki upoštevajo različne potrebe posameznika in so s svojimi programi prisotni tam, kjer ta živi.

»Povežimo se za življenje« bo zato ključno vodilo v naslednjem letu na področju preprečevanja samomora tudi za ministrstvo za zdravje.