Skoči do osrednje vsebine

Rešenih že 62 % vseh vloženih ugovorov na informativne izračune dohodnine

V teh dneh je bilo z osebno vročitvijo izdanih 20.601 (62 % glede na vložene ugovore) odločb o odmeri dohodnine tistim zavezancem, ki so vložili ugovor zoper informativni izračun dohodnine. Preplačila dohodnine bodo zavezancem nakazana v roku 30 dni, prav tako je 30 dni rok za doplačilo dohodnine.

V zvezi z dohodnino 2019 je bilo izdanih 1.554.991 informativnih izračunov dohodnine. Zoper te izračune je do roka podalo ugovor 33.252 (2 %) zavezancev, od tega se jih je 62 % nanašalo na spremembe ali dopolnitve podatkov o vzdrževanih družinskih članih.

Od 20.601 odločb, ki so bile v teh dneh izdane zavezancem, ki so podali ugovore zoper informativni izračun dohodnine, jih je 15.199 (74 %) z vračili, 4161 (20 %) z doplačili in 1241 (6 %) brez vračila ali doplačila dohodnine. V tej tranši je skupaj 11.643.313 EUR vračil in 2.562.996 EUR doplačil. Povprečni znesek vračila znaša 766 EUR, povprečni znesek doplačila pa 616 EUR. Rok za doplačilo dohodnine je 30 dni od datuma vročitve odločbe. Prav tako pa bo v 30 dneh od datuma vročitve odločbe opravljeno nakazilo na transakcijski račun zavezancem, ki imajo vračilo dohodnine. 

Zavezanci, ki se z odločbo o odmeri dohodnine ne strinjajo, lahko vložijo pritožbo v 15 dneh od dneva vročitve odločbe. Pritožba se pošlje na naslov Finančne uprave RS, ki je naveden v pravnem pouku odločbe. Upravne takse ni. Pri tem je treba opozoriti, da vložitev pritožbe ne zadrži izvršitve. To pomeni, da mora zavezanec kljub morebitni pritožbi davek plačati v 30 dneh od datuma vročitve odločbe.