Skoči do osrednje vsebine

Dela na reki Rižani se zaključujejo

Potem, ko je DRSV v maju začela z odstranjevanjem zarasti in prodnih nanosov iz pretočnega profila vodotoka na reki Rižani, bo v septembru delo zaključeno. S tem bo ponovno vzpostavljena osnovna pretočnost struge in izboljšana poplavna varnost.

Dela v vasi Cepki na reki Rižani

Dela na Rižani | Avtor: Rok Velišček

Dela se izvajajo na območju vasi Cepki v skupni dolžini 1,2 kilometra, njihova vrednost pa je ocenjena na 110.000 €. Sredstva bo DRSV zagotovila iz Vodnega sklada iz postavke večjih vzdrževalnih del na reki Rižani.