Skoči do osrednje vsebine

Projekt goMURra predstavljen na prvem Forumu za Muro

V okviru delovanja Stalne slovensko-avstrijske komisije za Muro (v nadaljevanju: komisija za Muro), je Zvezno ministrstvo Republike Avstrije za kmetijstvo, regije in turizem v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor RS organiziralo prvi Forum za Muro. Namen dogodka je bil obvestiti deležnike o aktualnih temah delovanje komisije za Muro in s tem okrepiti vključevanje zainteresiranih strani v delovanje komisije.

Dvorana z udeleženci Foruma za Muro

Dvorana Foruma za Muro

Na Forumu, ki je potekal dvojezično, je bila predstavljena sestava in delovanje komisije za Muro, čemur je sledila predstavitev izvajanja projekta goMURra kot trenutno ključne aktivnosti čezmejnega sodelovanja na reki Muri. Projekt sta predstavila predstavnica Urada štajerske deželne vlade, Oddelka 14 – Upravljanje voda, viri in trajnost, Cornelia Jöbstl in predstavnik Direkcije RS za vode Gašper Zupančič. Večina dogodka je bila namenjena razpravi in zbiranju mnenj oz. predlogov udeležencev, med katerimi so bili predstavniki lokalnih skupnosti, nevladnih organizacij in civilnih pobud.

Ob solidni udeležbi so se udeleženci z obeh strani meje na dogodku informirali o delovanju komisije za Muro ter podali pripombe oz. predloge za njeno delovanje. Slednje bodo upoštevani na letošnjem zasedanju komisije za Muro.

Več na: www.gomurra.eu