Skoči do osrednje vsebine

Obrambni minister je v Parku vojaške zgodovine Pivka podpisal pogodbo o sofinanciranju delovanja muzejskega kompleksa

Minister za obrambo mag. Matej Tonin in direktor Parka vojaške zgodovine Pivka mag. Janko Boštjančič sta danes, v torek, 8. septembra 2020, v Parku vojaške zgodovine v Pivki podpisala pogodbo o sofinanciranju delovanja parka.

Park vojaške zgodovine Pivka se je od idejnega projekta pred 15 leti do danes razvil v največji muzejski kompleks v Republiki Sloveniji. 29. aprila 2019 je bil vpisan v razvid muzejev, upravlja pa ga Javni zavod za upravljanje dediščine in turizem Pivka. Z vpisom v razvid muzejev se Park vojaške zgodovine Pivka tudi formalno uvršča v družbo slovenskih in svetovnih muzejev, je povedal direktor Parka vojaške zgodovine Pivka mag. Janko Boštjančič, ki se je zahvalil Vladi Republike Slovenije, da je konec julija sprejela sklep o sofinanciranju parka vojaške zgodovine in s tem jasno potrdila njegov nacionalni pomen. Izrazil je zadovoljstvo, da je park prepoznan tako kot pomemben dejavnik ohranjanja nacionalne vojaškozgodovinskega spomina kot tudi kot pomemben partner pri promociji Slovenske vojske.  

Župan Občine Pivka Robert Smrdelj je današnji dan ob podpisu pogodbe označil kot pomemben, tudi prelomni trenutek, ko država vstopa v sodelovanje s parkom vojaške zgodovine. Gre za  enega pomembnejših razvojnih projektov Občine Pivka v sodelovanju Ministrstvom za obrambo in Slovenske vojske, katerega si brez dobrega sodelovanja ni mogoče zamisliti.  Velik del dejavnosti je prav vojaška muzejska dejavnost in brez aktivne vloge države in njenega sofinanciranja si občina nadaljevanje muzejske dejavnosti težko predstavlja. Kot je poudaril župan, verjame, da bo po tem prvem koraku v naslednjih mesecih prišlo do sistemske ureditve skupnega sodelovanja in upravljanja Parka vojaške zgodovine Pivka.

V okviru projekta Park vojaške zgodovine Pivka je bil kompleks starih pivških vojašnic rešen pred propadom. Park vojaške zgodovine Pivka je primer dobre prakse na področju obnove in oživljanja zapuščenega vojaškega kompleksa, ki zbuja občudovanje tako v Sloveniji kot v soseščini.

S kulturnega vidika je bil rešen pomemben del vojaško-tehnične in vojaško-zgodovinske dediščine, ki je bil predviden za uničenje. Parku vojaške zgodovine Pivka je uspelo pridobiti tudi več eksponatov, pomembnih za nacionalno zgodovino. Z obrambno-varnostnega vidika ima Park vojaške zgodovine Pivka pomembno vlogo pri promociji Slovenske vojske ter predstavljanju njene vloge in pomena pri domačih in tujih obiskovalcih. Z izobraževalnega vidika se Park vojaške zgodovine Pivka s svojimi razstavami in zbirkami osredotoča na 20. stoletje, ki je pomembno za naš nacionalni razvoj. Z gospodarskega in nacionalnega vidika Park vojaške zgodovine Pivka dopolnjuje turistično ponudbo na nacionalnem nivoju, saj je s svojimi razstavami in zbirkami brez konkurence tako v slovenskem prostoru kot v soseščini. Je edini muzej v Republiki Sloveniji z večjo stalno razstavo, posvečeno osamosvojitvi naše države.

Sofinanciranje Parka vojaške zgodovine Pivka je po vzoru podobnih pobud tako urejeno v obliki sklepa Vlade Republike Slovenije. Ministrstva bodo na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije s Parkom vojaške zgodovine Pivka sklenila ločene dogovore oziroma pogodbe, v okviru katerih bodo v tem okviru določene medsebojne pravice in obveznosti. Ob tem je minister Tonin izrazil svoje navdušenje nad muzejem, kjer se eksponati odlično prepletajo v zgodbo, in čestital vsem za preteklo delo, ki ga je kot izjemno prepoznala tudi Vlada Republike Slovenije ter ga podprla s sofinanciranjem. Kot je poudaril, gre za primer uspešnega medresorskega sodelovanja. Z  vidika Ministrstva za obrambo in Slovenske vojske je muzej izjemno pomemben za ohranjanje vojaške dediščine, ki pomembno prispeva k ugledu in promociji vojaškega poklica. Ob podpisu pogodbe je minister izrazil pričakovanje, da bodo vsi sodelujoči park in muzejsko dejavnost še naprej s tako energijo razvijali in širili dejavnost, ki bo zanimiva tako za domače kot tuje obiskovalce in delegacije, ki z veseljem obiščejo muzej. Prav tako je minister izrazil prepričanje, da bo park v letošnjem in naslednjem letu, ko bomo praznovali 30-letnico samostojnosti Slovenije, na odmeven način zaznamoval takratne dogodke ter tako prispeval k slovesnemu praznovanju.

S sklepom je Vlada Republike Slovenije odločila, da se izvede sofinanciranje dejavnosti Parka vojaške zgodovine Pivka v letih 2020 in 2021, in sicer v obsegu po 200.000 evrov vsako leto. Finančna sredstva za izvedbo sofinanciranja v svojih finančnih načrtih bodo zagotovijo: Ministrstvo za obrambo v višini 70 tisoč EUR letno, Ministrstvo za kulturo v višini 50 tisoč letno, ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, za izobraževanje, znanost in šport, za zunanje in notranje zadeve pa po 20 tisoč letno.

Park vojaške zgodovine v Pivki je lani obiskalo več kot 58.000 obiskovalcev.

Zvočni posnetek (MP3):

Minister za obrambo mag. Matej Tonin in direktor Parka vojaške zgodovine Pivka mag. Janko Boštjančič podpisujeta pogodbo o sofinanciranju delovanja parka

Minister za obrambo mag. Matej Tonin in direktor Parka vojaške zgodovine Pivka mag. Janko Boštjančič podpisala pogodbo o sofinanciranju delovanja parka | Avtor Borut Podgoršek, MORS

1 / 2