Skoči do osrednje vsebine

Evropska komisija potrdila dodatno sofinanciranje projekta Drugi tir v višini 80 milijonov evrov

Na Ministrstvu za infrastrukturo smo od Evropske komisije prejeli Izvedbeni sklep o odobritvi evropskih kohezijskih sredstev v višini 80 milijonov evrov za sofinanciranje projekta gradnje 2. tira Divača-Koper, in sicer za gradnjo tunela T8 ter viaduktov V1 in V2.

Evropska komisija je doslej že prepoznala pomen celovitega projekta gradnje 2. tira Divača-Koper za Slovenijo in Srednjo Evropo, in sicer v letih 2017 in 2018 z odobritvijo sofinanciranja pripravljalnih del in izvedbe tunelov T1 – T7 iz sredstev Instrumenta za povezovanje Evrope v skupni vrednosti 153 milijonov evrov evropskih sredstev.

 Z odobritvijo evropskih sredstev Operativnega programa izvajanja Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020 tako Evropska komisija dodatno zagotavlja 80 milijonov evrov, kar znaša skupaj s sredstvi IPE 233,36 milijonov evrov evropskih nepovratnih sredstev, pridobljenih za izvedbo celovitega projekta v finančnem obdobju 2014 – 2020. Ob tem je treba poudariti, da je načrtovano evropsko sofinanciranje projekta tudi iz prihodnjega programskega obdobja  po letu 2021.

 Ključni cilj celovitega projekta je odstraniti ozko grlo na železniškem odseku Divača–Koper, da bi zagotovili dolgoročno zmogljivost infrastrukture železniškega prometa v Sloveniji in posledično povečali konkurenčnosti gospodarstva. Glavni cilji projekta so tako predvsem:

-       povečanje prepustne zmogljivosti iz sedanjih 90 vlakov/dan na 231 vlakov/dan oz. povečanje prevozne zmogljivosti iz sedanjih 14 mio ton/leto na 43 mio ton/leto,

-       skrajšanje železniške razdalje na odseku Divača – Koper iz 44,3 km (obstoječi tir) na 27 km (na drugem tiru),

-       skrajšanje potovalnega časa na odseku Divača – Koper iz 43-48 (obstoječi tir) min na 15-21 min (na drugem tiru),

-       povečanje največje možne hitrosti vlakov na odseku iz 65-75 km/h (obstoječi tir) do 160 km/h (na drugem tiru),

-       ustvarjanje prihrankov operativnih stroškov za prevoznike tovora,

-       odpravljanje ozkih grl na jedrnem sredozemskem in baltsko-jadranskem koridorju TEN-T,

-       zmanjšanje zastojev na cestah in železnici,

-       znižanje drugih zunanjih stroškov transporta na tem odseku (npr. stroški nezgod, hrupa, zastojev),

-       integracija evropskih gospodarstev s povečanjem konkurenčnosti dobave blaga gospodarstvom Slovenije, Avstrije, Češke, Slovaške in Madžarske ter drugih zalednih držav in

-       zagotavljanje skladnosti z merili TEN-T na odseku.

 Projekt je v fazi javnega naročanja izvedbenih del. Zaključek izvedbe del projekta sofinanciranega iz evropskih kohezijskih sredstev je predviden konec l. 2023, medtem ko je zaključek celovitega projekta gradnje 2. tira Divača-Koper predviden konec 2025.