Skoči do osrednje vsebine

Srečanje regionalnega odbora projekta Logbook 2.0

V petek, 4. septembra 2020, je v prostorih Mestne občine Celje potekalo drugo srečanje regionalnega odbora pilotnega projekta Logbook 2.0, ki si skozi beleženje in spremljanje učinkov mladinskega dela preko orodja Logbook (razvitega s strani švedske mreže KEKS), prizadeva za razvijanje kakovostnega mladinskega dela na lokalni ravni.

Regionalni odbor, v katerem sodeluje tudi Urad za mladino, deluje kot strokovno-posvetovalni odbor pilotnega projekta in je bil sklican s strani Mladinske mreže MaMa, ki je koordinator projekta v Sloveniji. Sestavljajo ga predstavniki in predstavnice vseh osmih občin, ki so v letu 2020 vključene v uporabo Logbooka, predstavnici koordinacijske organizacije Mreže MaMa ter Nacionalne agencije Movit in Urada za mladino.

Namen tokratnega srečanja je bil pregled izvedenega v letošnjem letu, hkrati pa tudi načrtovanih aktivnosti druge faze pilotnega projekta do konca leta 2020. Tako kvantitativni kot kvalitativni kazalniki, ki smo jih pridobili na podlagi beleženja in s pomočjo različnih evalvacijskih orodij do sedaj, kažejo na velik doprinos orodja Logbook k razvijanju kakovosti lokalnega mladinskega dela. Samo v letu 2020 je vseh 26 mladinskih centrov, ki uporabljajo Logbook, izvedlo čez 8500 aktivnosti, vključilo skoraj 80 tisoč mladih in več kot 6.500 prostovoljcev, kar 12% vseh aktivnosti pa so fasilitirali mladi.

Na odboru smo obravnavali tudi trajnostni model uporabe orodja Logbook v Sloveniji, v katerem je koordinacijska organizacija opredelila predloge, ki naslavljajo trajnostno vizijo orodja v Sloveniji skozi iskanje enotne, sistemske in celovite rešitve za spremljanje mladinskega dela na nacionalni ravni. Predstavnika regionalnega odbora bosta ključne vsebinske predloge in pregled stanja v Sloveniji predstavila na srečanju glavnega odbora mreže KEKS, ki bo 9. septembra 2020.