Skoči do osrednje vsebine

Deseto zasedanje Odbora strokovnjakov Združenih narodov za globalno upravljanje prostorskih informacij

Deseto zasedanje Odbora strokovnjakov Združenih narodov za globalno upravljanje prostorskih informacij (UN-GGIM) je letos potekalo v virtualni obliki. Zasedanje je bilo sestavljeno iz treh dvournih sestankov, 26. in 27. avgusta in 4. septembra 2020.

Odločitev o virtualni izvedbi zasedanja je bila sprejeta zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja okužb z virusom COVID-19.

Vsebinska tehnična poročila, osnovni dokumenti in podporni organizacijski dokumenti za deseto zasedanje so bila že pred sklicem zasedanja objavljena na spletni strani UN GGIM. Sklic desetega zasedanja konec avgusta je namreč omogočil dovolj časa za pravočasno pisno predložitev stališč do gradiv in dokumentov ter čas za neformalna posvetovanja o tehničnih poročilih.

Deseto zasedanje Odbora strokovnjakov je obravnavalo več nastajajočih in kritičnih vprašanj ter prihajajočih trendov, povezanih z vlogo in pomenom integriranega upravljanja prostorskih informacij v nacionalnih, regionalnih in globalnih okoljih. V zadnjem letu dni od devetega zasedanja so bile izvedene in zaključene številne vsebinske dejavnosti. Predstavljen je bil napredek na naslednjih področjih:

V razpravi na desetem zasedanju je sodeloval tudi generalni direktor Geodetske uprave Tomaž Petek, ki je kot predsedujoči izvršilnemu odboru UN GGIM za Evropo podal stališče tega odbora v zvezi z Integriranim okvirom za prostorske informacije - IGIF. Na spletni strani UN GGIM so bile na voljo tudi postopkovne, logistične in tehnološke ureditve za virtualno sejo. To vključuje tudi načine in postopek predložitve pisnih izjav za vsako tehnično poročilo. Na začetku zasedanja so bile izvedene tudi volitve in druge administrativne zadeve. Za novo sopredsedujočo odbora je bila imenovana Ingrid Van der Berghe, direktorica Belgijskega kartografskega inštituta (IGN). Zadnji dan virtualnega zasedanja je bilo z »metodo neodzivanja« (sprejet je vsak sklep na katerega kdo od delegatov ne poda nasprotujočega predloga), sprejetih tudi 13 sklepov zasedanja, ki so prav tako dostopni na spletni strani UN GGIM.

Pozdravna slika spletnega zasedanja Odbora strokovnjakov Združenih narodov za globalno upravljanje prostorskih informacij (UN-GGIM), ki je bil desti po vrsti.

Pozdravna slika spletnega desetega zasedanja Odbora strokovnjakov Združenih narodov za globalno upravljanje prostorskih informacij (UN-GGIM) | Avtor GURS