Skoči do osrednje vsebine

Cigler Kralj podpira vseživljenjsko učenje za zagotavljanje kakovostnih delovnih mest

Od 4. septembra do 9. oktobra 2020 v Sloveniji poteka 25. teden vseživljenjskega učenja (v nadaljevanju besedila TVU), ki ga sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pod vodstvom ministra Janeza Ciglerja Kralja, za katerega je odziven trg dela ena ključnih prioritet, dejavno podpiramo programe vseživljenjskega učenja. Cilj teh programov je skozi celoten življenjski cikel krepiti veščine in kompetence, ki jih lahko uporabljamo tako v poklicnem kot osebnem življenju. Taisto je pomemben sistem štipendiranja, ki omogoča mladim laži dostop do izobraževanja, kot tudi druge aktivnosti, namenjene brezposelnim in zaposlenim v okviru aktivne politika zaposlovanja ter nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Podkovani in izobraženi kadri so ključni za zagotavljanje kakovostnih delovnih mest v prihodnje.

Podatki Eurostata kažejo, da je vključenost odraslih (25 do 64 let) v vseživljenjsko učenje v RS leta 2018 znašala 11,4 % (anketa o delovni sili), kar je nekoliko višje od povprečja EU, kjer znaša 11,1 %. To, da smo boljši od povprečja ni dovolj. Na ministrstvu poudarjamo, da mora vseživljenjsko učenje postati vrednota, ki bi jo morali ponotranjiti vsi, vloga države pa je, da vzpostavi sistem, ki omogoča realizacijo tega cilja. To je tudi razlog, da je Strategija razvoja Slovenije 2030 zastavila zelo ambiciozen cilj, in sicer, da bo leta 2030 kar 19 % odraslih, starih med 25 in 64 let, vključenih v vseživljenjsko učenje. K temu cilju pa lahko prispevajo tudi promocijske kampanje kot je Teden vseživljenjskega učenja, ki se izvajajo na lokalni in nacionalni ravni.

V letošnjem letu bo v okviru TVU organiziranih okoli 3.500 dogodkov. Pri izvedbi aktivnosti, poleg Andragoškega centra Slovenije, sodelujejo številne ustanove, skupine in posamezniki, ki s skupnimi močmi prispevajo k udejanjanju slogana 'Slovenija, učeča se dežela'.

TVU je najvidnejša promocijska prireditev na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji in njunega pomena pri zagotavljanju večje in kakovostnejše zaposljivosti. Vseživljenjsko učenje vzpodbuja osebe različnih generacij k učenju.

Več o TVU

Koledar prireditev  

Kontakt