Skoči do osrednje vsebine

Agencija društva poziva k čimprejšnji oddaji zahtevkov za izplačilo odobrenih sredstev

Agencija je zaključila z izdajo odločb za vloge, ki so prispele na tri javne razpise, namenjene društvom, zvezam in združenjem ter sindikatu kmetov. Upravičenci morajo za izplačilo odobrenih sredstev na Agencijo pravočasno vložiti zahtevke za izplačilo.

Roki za vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev:

  • za 2. ukrep: Pomoč za prenos znanja in informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju za leto 2020 morajo upravičenci zahtevke vložiti najkasneje do 30. 10. 2020;
  • za 3. ukrep: Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 2020 morajo upravičenci zahtevke vložiti najkasneje do 21. 10. 2020;
  • za 4. ukrep: Pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov za leto 2020 morajo upravičenci zahtevke vložiti najkasneje do 21. 10. 2020.

Agencija vlagatelje vljudno prosi, da zahtevke za izplačilo sredstev vložijo čim prej.

Naziv storitve Institucija
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja