Skoči do osrednje vsebine

Priložnost za nagrado za solidarnost civilne družbe, posvečeno boju proti koronavirusu

Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) je začel zbirati prijave za nagrado na temo »Civilna družba proti COVID-19«. EESO bo podelil največ 29 nagrad v posamezni vrednosti 10.000 EUR solidarnostnim pobudam, ki se izvajajo v državah članicah EU in Združenem kraljestvu ter za en projekt s čezmejnim ali evropskim poudarkom.

Z nagrado za solidarnost civilne družbe bodo nagrajene ustvarjalne in učinkovite pobude posameznikov, organizacij civilne družbe in zasebnih podjetij za izjemen prispevek k obvladovanju izrednih razmer zaradi pandemije COVID-19 ter njenih resnih vsestranskih posledic, s čimer so krepile evropsko solidarnost in pripomogle k oblikovanju evropske identitete na podlagi skupnih vrednot EU.

EESO želi z nagrado povečati prepoznavnost teh pobud, povečati ozaveščenost o njihovih učinkih ter se pokloniti vsem, ki so se angažirali v boju proti koronavirusu ter pri tem izkazali pogum, predanost, solidarnost in neizmeren občutek odgovornosti.

Pogoj za prijavo je prebivališče ali sedež prijavitelja v državi članici Evropske unije. Vse prijave, tudi tiste, ki jih oddajo pridobitna podjetja, se morajo nanašati izključno na nepridobitne pobude, delež financiranja z javnimi sredstvi pa ne sme preseči 50 %.

Pobude morajo biti neposredno povezane s COVID-19, posebej z bojem proti virusu ali zajezitvijo njegovih posledic. Pobude morajo že biti izvedene ali pa se še izvajati. Prijavitelji lahko prijavijo projekte, ki so se izvajali že pred izbruhom pandemije in so bili prilagojeni za hitro odzivanje na nove razmere.

Rok za oddajo prijav je 30. september 2020 do 12. ure. Slavnostna podelitev nagrad bo med plenarnim zasedanjem EESO januarja 2021 v Bruslju.

Pogoji za sodelovanje in spletna prijavnica so na voljo na spletni strani Evropskega ekonomsko-socialnega odbora.