Skoči do osrednje vsebine

Na Ekonomsko-socialnem svetu partnerji govorili o Zakonu o dolgotrajni oskrbi in rešitvah za odpravo čakalnih dob

Na 331. seji Ekonomsko-socialnega sveta je minister za zdravje Tomaž Gantar aktivno sodeloval pri predlogu Zakona o dolgotrajni oskrbi in obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo. S socialnimi partnerji je bilo dogovorjeno, da se bodo v naslednjem tednu začela pogajanja o predlogu zakona, v katera bodo vključeni tudi predstavniki Ministrstva za delo, družino, socialo in enake možnosti, Ministrstva za finance in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Predlog zakona bo po končani javni razpravi in zaključenih pogajanjih pred obravnavo na Vladi Republike Slovenije ponovno predstavljen na seji Ekonomsko-socialnega sveta.

Minister je aktivno sodeloval tudi pri točki poslovanje Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije v letu 2019, kjer se je odprla razprava o čakalnih dobah. Minister je izpostavil, da je potrebno poiskati učinkovite rešitve za zmanjševanje čakalnih dob nad dopustno čakalno mejo: "Bolnik je na prvem mestu in ne verjamem, da bomo lahko čakalne dobe zmanjšali brez vključevanja vseh izvajalcev, seveda pod enakimi pogoji in z jasnimi kriteriji za zagotavljanje kvalitete opravljenih storitev."