Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih

  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
  • Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo izdali odločitev o finančni podpori za »Javni razpis za financiranje spodbud za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih – COVID 19«. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa, ki ga je danes v Uradnem listu objavilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, znaša 5 milijonov evrov. Evropski sklad za regionalni razvoj bo prispeval skoraj 3,7 milijona evrov.

Predmet javnega razpisa je zagotavljanje finančne podpore za ponovni zagon poslovanja podjetij v obliki nepovratne pomoči za naložbe, zunanje storitve in plače.

Javni razpis bo podprl ponovni zagon podjetij in omogočil ohranitev obstoječih delovnih mest v obmejnih problemskih območjih v Sloveniji. S podporo bo mogoč ponoven zagon poslovne dejavnosti v malih podjetjih z več kot 10 in manj kot 50 zaposlenimi, ki so še posebej izpostavljena neugodnim razmeram poslovanja zaradi narave obmejnega območja, s pojavom virusa COVID-19 pa jim je bilo poslovanje predvsem zaradi omejitev fizičnega in materialnega poslovanja v obmejnem območju (zaprtost mej in omejevanje prehodov) še dodatno oteženo. Z razpisom bo možen ponovni vstop na trg, izboljšanje uspešnosti delovanja v primerjavi s kriznim obdobjem ter ohranitev konkurenčnosti na domačih, čezmejnih in tujih trgih.