Skoči do osrednje vsebine

Srečanje s predstavnikoma slovenske evangeličanske cerkve

Državna sekretarka dr. Ignacija Fridl Jarc, vršilec dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za ustvarjalnost Damjan Damjanovič, direktor Urada za verske skupnosti dr. Gregor Lesjak in vodja Sektorja za nepremično kulturno dediščino Silvester Gaberšček so se na ministrstvu srečali s škofom slovenske evangeličanske cerkve mag. Leonom Novakom ter inšpektorjem evangeličanske cerkve Bojanom Prosičem.

Pogovor udeležencev v sejni sobi

Sestanek s predstavnikoma slovenske evangeličanske cerkve

1 / 2

Predstavnika evangeličanske cerkve sta sogovornike med drugim seznanila s pripravo monografije Evangeličanska cerkev na Slovenskem, ki bo predstavila razvoj ter dosežke slovenske reformacije od 16. stoletja do sodobnosti. Beseda je tekla tudi o ponatisu prvega evangeličanskega koledarja ter želji po vzpostavitvi protestantskega muzeja v Murski Soboti. Ob tem je škof mag. Novak dejal, da je bilo sožitje med ljudmi v Prekmurju, kljub versko, jezikovno, narodnostno mešanemu prostoru, vedno vzorno ter spodbudno in še danes predstavlja primer dobre prakse življenja v sožitju.

Ministrstvo za kulturo je pozdravilo prizadevanja evangeličanske cerkve za ohranjanje protestantske kulturne dediščine in pri tem podalo nekaj smernic o možnostih financiranja.