Skoči do osrednje vsebine

Državna sekretarka Kirbiš Rojs nagovorila udeležence delavnice za prenovo Slovenske strategije pametne specializacije

Prenovljena strategija bo ena od številnih strateških podlag izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2021–2027. Na delavnici, ki smo jo organizirali v Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) kot koordinatorji strategije pametne specializacije, so sodelovali predstavniki ministrstev in devetih Strateško razvojno-inovacijskih partnerstev (SRIP).

Veliko ljudi sedi ob mizi in posluša nagovor

Delavnica Priprava prenovljene strategije pametne specializacije | Avtor Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Državna sekretarka je uvodoma povedala, da se Slovenija intenzivno pripravlja na izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2021–2027. »Skupaj z ministrstvi smo v procesu programiranja vsebin in usklajevanja dokumentov z Evropsko komisijo v preteklih mesecih dosegli pomemben napredek. Krovne podlage za izvajanje kohezije v obdobju 2021–2027 bi tako morale biti na nacionalni ravni pripravljene do konca letošnjega leta,« je poudarila.

Tako kot v preteklem obdobju bodo morale države članice pred dejanskim začetkom izvajanja nekaterih vsebin, ki bodo sofinancirane s sredstvi evropskih strukturnih in investicijskih skladov, izpolnjevati tudi tako imenovane omogočitvene pogoje. »Gre za strateške podlage, s katerimi bomo zagotovili, da bodo vsi sofinancirani projekti oziroma programi v skladu z okvirom politike EU,« je dejala državna sekretarka.

V SVRK, organu upravlja, spremljamo napredek pri pripravi omogočitvenih pogojev in v vlogi skrbnika Slovenske strategije pametne specializacije (S4) koordiniramo njeno prenovo, ki bo skladna z novimi smernicami EU. Prenovljena različica strategije pametne specializacije bo morala po novem poleg raziskav, razvoja in inovacij pokriti tudi področja digitalizacije, rasti in konkurenčnosti malih in srednje velikih podjetij ter področje znanja in spretnosti za pametno specializacijo. Proces prenove je v teku in se odvija v sodelovanju z relevantnimi ministrstvi in izvajalskimi organizacijami ter koordinatorji SRIP.

Delavnica predstavlja uradni začetek naslednjega kroga procesa podjetniškega odkrivanja v luči prenove S4, ki preko SRIP vključuje relevantne deležnike.