Skoči do osrednje vsebine

Mladi danes tudi na pot izobraževanja s področja kmetijstva, gozdarstva in živilstva

Danes se veliko mladih odpravlja na novo pot izobraževanja. Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vsem mladim, še posebej pa tistim, ki so se odločili za izobraževanje na področju kmetijstva, gozdarstva in živilstva, izrekamo iskrene čestitke za njihovo odločitev in pogum. Ob tem si seveda želimo, da bi bilo mladih, ki bi se odločali za poklice, ki so povezani s kmetijstvom, podeželjem, proizvodnjo hrane, hortikulturo, naravovarstvom, gozdarstvom in živinorejo, še več. Izobražena in mlada generacija je zagotovilo, da se bodo strateška področja v državi (kakovostna in zadostna oskrba s hrano, obdelano in naseljeno podeželje, zdravje in dobrobit živali, trajnostno upravljanje z gozdovi) razvijala in napredovala.

Moški in ženska - kmeta, na njivi

Mlada kmeta | Avtor: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Slovenski prostor v največji meri oblikujejo podeželje in območja gozdov, ki predstavljajo 80% površine Slovenije. Za razvoj podeželja in posledično ustrezno zagotovljeno verigo preskrbe s hrano je najpomembnejši člen kmet. Pri tem so mladi kmetje tisti, ki se lahko soočajo z različnimi izzivi pri kmetovanju, saj imajo veliko pozitivne energije in pogumne poslovne ideje. Ti izzivi so prisotni tako v slovenskem kot tudi v evropskem merilu. Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se teh izzivov zavedamo, prav tako pa se zavedamo tudi, da je mladim treba zagotoviti ustrezno podporno okolje, v katerem se bodo razvijali v ekonomskem in socialnem smislu ter lažje razvijali svoje znanje, gospodarnost in predvsem inovativnost.

Doprinos ustanov, ki izobražujejo bodoče kmete, veterinarske in živilske tehnike, gostinske tehnike ter druge podobne poklice, je ključen za razvoj omenjenih panog v Sloveniji.

S sprejetimi strateškimi usmeritvami Slovenija predstavlja na majhnem, a specifičnem prostoru zelene, neokrnjene dežele, odlične pogoje za pridelavo in predelavo hrane pa tudi za razvoj turizma in gastronomije. Na vseh teh področjih imajo mladi možnost zaposlitve in ustvarjalnega dela.

Podpora mladim s področja kmetijstva in podeželja:

  • mlade na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano podpiramo z vrsto aktivnosti, ki so namenjene izboljšanju strukture kmetijskih gospodarstev, obenem pa prinašajo tudi zmanjšanje ekonomskega tveganja in spodbujajo razvoj kmetij. V okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020 in v okviru I. stebra skupne kmetijske politike izvajamo številne ukrepe, ki so namenjeni izključno mladim kmetom ali pa jim dajejo posebno prednost (pomoč za zagon dejavnosti, dodatek pri neposrednih plačilih, dodatek pri naložbah v osnovna sredstva, dodatek pri podporah za naložbe v predelavo, trženje in razvoj kmetijskih proizvodov);
  • skupaj z Zvezo slovenske podeželske mladine in Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije smo v letu 2016 pristopili k pripravi in izvajanju Akcijskega načrta dela z mladimi kmeti za obdobje 2016–2020. Skupno vodilo akcijskega načrta vseh treh podpisnic je »Od mladega kmeta do skrbnega gospodarja«;
  • z izvajanjem aktivnosti iz akcijskega načrta skušamo mladim, ki se ukvarjajo s kmetijstvom, zagotoviti okolje, v katerem lahko razvijajo svojo dejavnost in tudi sicer napredujejo. Z akcijskim načrtom nagovarjamo tudi širšo javnost, ji predstavljamo pomen kmetijstva in mladih na podeželju ter ozaveščamo o pomenu zdrave, lokalno pridelane hrane.