Skoči do osrednje vsebine

Državni svet Republike Slovenije se je seznanil s Poročilom o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta 2019

Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je obravnavala Poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta 2019. Poročilo je predstavil direktor Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost Igor Sirc ter na kratko povzel glavne aktivnosti preteklega leta na področju varstva pred sevanji in jedrske varnosti, obratovanja jedrskih objektov ter priprav na gradnjo odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov in skladišča za izrabljeno gorivo.

V razpravi, ki je sledila, so predstavniki Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost in Uprave Republike Slovenije za varstvo pred sevanji svetnikom podrobneje pojasnili, kako se spremlja stanje radona po državi in kateri ukrepi se izvajajo za preprečevanje škodljivih posledic, kako se obravnava dogodek in kakšni popravni ukrepi se izvajajo v zvezi z udari strele in posledične odpovedi komponent v Nuklearni elektrarni Krško, kakšna je ureditev in ali se v Nuklearni elektrarni Krško še vedno najema tako imenovane »jumperje« (delavci, ki so za zelo kratek čas izvajali dela v območju zelo visokih doz v uparjalnikih) in kakšen je status morebitne presoje vplivov na okolje in okoljevarstvenega soglasja za podaljšanje življenjske dobe Nuklearne elektrarne Krško po letu 2023.

V nadaljevanju bo Poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta 2019 obravnaval še pristojni odbor za okolje Državnega zbora Republike Slovenije.