Skoči do osrednje vsebine

Državni sekretar Damjan Stanonik na 12. razstavi Čar lesa

Državni sekretar Damjan Stanonik se je včeraj udeležil otvoritve razstave Čar lesa. Razstava, ki vrsto let promovira les in lesne izdelke, bo na ogled do 8. 9. 2020.
Brez skrbnega upravljanja z gozdovi ni lesa!

Moški si ogleduje razstavo Čar lesa

Državni sekretar Stanonik na ogledu razstave Čar lesa

1 / 2

Z namenom promocije lesa in lesnih izdelkov je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Društvo za zaščito lesa Slovenije, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Javna agencija za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnolgije (SPIRIT), Biotehniška fakulteta – Oddelek za lesarstvo, Innorenew Coe – Center odličnosti ter Svet za les v sodelovanju s Cankarjevim domom že dvanajsto leto zapored organiziralo prireditev Čar lesa 2020.

Gozd je v Sloveniji simbol prepoznavnosti države in odraz njenega odnosa do trajnostnega razvoja. Prizadevamo si zagotoviti trajno in optimalno delovanje gozda kot ekosistema, življenjskih združb rastlin in živali in njihovih življenjskih prostorov ter trajnostno rabo in upravljanje vira. Gozdni ekosistemi pomembno prispevajo k varovanju tal, voda in podnebja ter dajejo dom številnim rastlinskim in živalskim vrstam, ljudem pa prostor za oddih in rekreacijo. Gozd je tudi pomemben gospodarski dejavnik, ki zagotavlja energijo in številna zelena delovna mesta.

Predelava lesa in uporaba lesnih izdelkov sta za znižanje emisije toplogrednih plinov pomembna in lahko največ pripomoreta k normaliziranju podnebja. Za prihodnost in obstanek človeštva bo les nedvomno odločilen, pa ne le kot energent, ampak predvsem kot gradivo za objekte in izdelke (v gradbeništvu se porabi od 40 do 50 % vse energije).

Mlajše generacije in družba nasploh se tega dejstva vse premalo zavedamo, zato je pomembno sporočilo razstave ozaveščati javnost skrbnem ravnanju z gozdom in vseh prednostih rabe lesa.