Skoči do osrednje vsebine

V Kobaridu je potekala terenska seja Sveta za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost

Državna sekretarja dr. Jože Podgoršek in Damjan Stanonik sta se pretekli petek udeležila seja Sveta za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (OMD). Tudi tokratna seja je - podobno kot predhodna - potekala na terenu, in sicer v Kobaridu, na sedežu Mlekarne Planika.

Člani Sveta za območja z omejenimi možnostmi na terenski seji v Mlekarni Planika v Kobaridu

Terenska seja Sveta za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost | Avtor Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo iin prehrano

Direktorica Mlekarne Planika ter članica Sveta za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (OMD) Anka Miklavič Lipušček je uvodoma predstavila mlekarno, njeno vpetost v lokalno okolje in pomen kmetijstva za ohranjanje obdelane krajine in še posebej pašnih površin na planinah v Posočju.

Oba državna sekretarja sta ob nadaljevanju seje Sveta za OMD izrazila zadovoljstvo, da je ta tudi tokrat organizirana na terenu in da imajo deležniki priložnost videti delovanje kmetijstva v tovrstnih pogojih. Člane sveta sta seznanila, da je bil prvi okvirni predlog prioritetnih projektov, ki bi se potencialno lahko financirali v okviru Instrumenta EU za okrevanje in odpornost po krizi covid-19 (»Next Generation«) v mesecu avgustu posredovan na Službo Vlade za regionalni razvoj in na Ministrstvo za finance. Predlagano je bilo, da se Svet seznani s predlogi projektov, ko bo narejen izbor, in sicer še pred pošiljanjem dokumentov na Evropsko komisijo.

Glede novosti na področju Evropske zakonodaje je bil članom Sveta predstavljen sprejet proračun EU za obdobje 2021 – 2027. Ta Sloveniji prinaša višji obseg sredstev v primerjavi z izhodiščnim predlogom Evropske komisije in ohranja sredstva za Skupno kmetijsko politiko nominalno na enaki ravni kot v sedanjem obdobju.

V posebni točki so člani Sveta spoznali razvrščanje kmetijskih gospodarstev v OMD na podlagi veljavnega prepisa in različne možnosti uporabe točkovanja kmetijskih gospodarstev v OMD pri različnih ukrepih. Razvrstitev v OMD ali v gorsko območje se upošteva kot pogoj, medtem ko se točke posameznega kmetijskega gospodarstva v OMD upoštevajo kot merilo pri dodelitvi sredstev. Člani sveta so se seznanili s predlogom, da se točkovanje ustrezno uporabi tudi pri razpisih družbe Slovenski državni gozdovi, v smeri spodbujanja kmetij v gorskem območju.

Udeleženci seje Sveta za OMD so se seznanili tudi s predlogi Gospodarske zbornice Slovenije - Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij za nadaljnje delovanje in ohranitev kmetij na OMD, ter se v popoldanskem delu seje seznanili z delom in življenjem na planini Kuhinja.