Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo o odprtju Krajevnih uradov Komen, Divača in Hrpelje

Urnik poslovanja krajevnih uradov:

Krajevni urad Hrpelje od 3.9.2020 posluje na novi lokaciji, in sicer Reška c. 20,  Hrpelje (ob prostorih Dnevnega centra Ruj)
vsak 1. in 3. torek v mesecu od 8.00 ure do 11.00 ure in od 12.00 ure do 14.00 ure

Dne 1.9.2020 zaradi selitve izjemoma ne bo posloval.

Krajevni urad Divača
vsak 2. torek v mesecu od 8.00 ure do 11.00 ure in od 12.00 ure do 14.00 ure

Krajevni urad Komen
vsak 4. torek v mesecu od 8.00 ure do 11.00 ure in od 12.00 ure do 14.00 ure

Ob spremembi lokacije Krajevnega urada Hrpelje so bile vse matične knjige s pripadajočimi arhivi prenesene na sedež Upravne enote Sežana, Partizanska cesta 4, v Sežani in je tako po novem pridobivanje izpiskov iz matičnih knjig za nekdanje matično območje Hrpelje oziroma so vpogledi v knjige možni ves čas uradnih ur na sedežu Upravne enote Sežana v Sežani.