Skoči do osrednje vsebine

Začela se je gradnja zadrževalnika Veliki potok

Začela se je gradnja zadrževalnika Veliki potok, protipoplavnega objekta, ki predstavlja I. fazo celovitih ukrepov za zmanjševanje poplavne ogroženosti območja Grosupljega pred škodljivim delovanjem voda Grosupeljščice.

Konec leta 2019 je bil objavljen razpis za izvajalca gradnje zadrževalnika, odločitev o oddaji javnega naročila je bila sprejeta v aprilu 2020. V petek, 22. maja 2020, pa je bila z izvajalcem gradnje zadrževalnika, podjetjem CGP d.d., podpisana tudi pogodba. Po uvedbi v dela je izvajalec pričel z gradbenimi deli, ki vključujejo izgradnjo jezu, dolgega več kot 200 m.

V II. fazi so predvidene ureditve Grosupeljščice skozi Grosuplje, ki vključujejo visokovodne nasipe in zidove ter ureditev struge in premostitvenih objektov.