Skoči do osrednje vsebine

Srečanje s predstavniki zamejskih športnih združenj

Na Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu je danes potekalo srečanje ministrice za Slovence v zamejstvu in po svetu dr. Helene Jaklitsch s predstavniki Slovenske športne zveze na Koroškem in Združenja slovenskih športnih društev v Italiji. Srečanje je bilo spoznavne narave, udeleženci so predstavili svoje delovanje, aktivnosti in dogodke, izpostavili pa so tudi izzive s katerimi se soočajo.

Prisotni na sestanku.

Ministrica dr. Helena Jaklitsch s predsednikom Združenja slovenskih športnih društev v Italiji Ivanom Peterlinom (na levi) ter predsednikom Slovenske športne zveze Marijanom Velikom (na desni) ter njunima sodelavcema. | Avtor USZS

Srečanje je potekalo v zelo prisrčnem duhu. Obe organizaciji sta predstavili svoje delovanje in izpostavili svoje projekte. Poudarili so, da jih čas krize zaradi koronavirusne bolezni Covid-19 ni ustavil, ampak so se trudili naprej in iskali načine kako, kljub odpadlim dogodkom, povezovati svoje člane in nadaljevati svoje poslanstvo. Združenje slovenskih športnih društev v Italiji je tako ob svoji 50. obletnici ustanovilo solidarnostni športni sklad Skupaj zmoremo, s katerim vabijo vse ljudi dobre volje, da v tem kritičnem obdobju pomagajo njihovim društvom, da preživijo in se še z večjo voljo in srčnostjo vrnejo na delo. Gre za sklad, ki društvom, katerih dejavnost temelji na skrbi za ohranjane in utrjevanje slovenske identitete in jezika, omogoča, da zaprosijo za enkratno in izredno pomoč.

Ministrica je pohvalila dejavnosti obeh združenj na področju športa, ki jih prepletajo z utrjevanjem slovenskega jezika in narodne identitete. Ob enem pa s svojo vztrajnostjo in zagnanostjo skrbijo za vzgojo mladih generacij.

Predstavniki združenj so izpostavili, da si želijo, da bi bili ministri matične domovine ponosni nanje, da bi jih pohvalili in da bi jih dali za vzgled tudi drugim.  Zavedajo se, da moramo biti Slovenci kjerkoli živimo čimbolj povezani med seboj, da moramo biti ena celota. Prav zato oba združenja, iz Italije in avstrijske Koroške, z veseljem sodelujeta, si izmenjujeta dobre prakse in se dobivata na skupnih dogodkih.

Šport v zamejstvu ima po eni strani za cilj doseganje čim vidnejših ali celo vrhunskih rezultatov in razvijanje tekmovalnega duha. Po drugi strani pa je bistvena vrednota ohranjane slovenskega jezika in širjenje kroga slovenskih govorcev ter istočasno, predvsem pri mladih, narodnostno utrjevanje in iskanje neke precizne identitete, ki nosi predznak slovenstva. Ministrica se je strinjala, da je to res edinstvena in nadvse pomembna naloga in poslanstvo, ki ga tako dobro opravljajo.

Prisotni na sestanku ob mizi.

Ministrica dr. Helena Jaklitsch, Ivan Peterlin ter Marijan Velik ter njihovi sodelavci med sestankom. | Avtor USZS