Skoči do osrednje vsebine

Spletni vprašalnik - študija Generalnega direktorata za trgovino Evropske komisije

Generalni direktorat za trgovino Evropske komisije izvaja študijo 'Dialog s civilno družbo in trgovinska politika'. Študija bo povzela sodelovanje s civilno družbo na področju trgovinske politike v državah članicah, popisala akterje civilne družbe na lokalni ravni in identificirala možne izboljšave in okrepitve odnosov na ravni Evropske unije.

V ta namen je Direktorat za trgovinsko politiko Evropske komisije državam članicam posredovali dva vprašalnika:

1. Vprašalnik za nacionalna ministrstva in za organe na lokalni ravni, ki so pristojni za trgovino in so zainteresirani za izboljšanje sodelovanja s civilno družbo

2. Vprašalnik za organizacije civilne družbe (v najširšem pomenu besede, vključno s podjetji in akademskimi krogi, ne le nevladne organizacije)

Odgovori so anonimni in zaupni.

Povratne informacije bodo pomagale Evropski komisiji pri sprejemanju odločitev, kako prilagoditi dialog tako, da bo izpolnjeval potrebe v prihodnje in omogočil Komisiji boljše sodelovanje z organizacijami civilne družbe pri vprašanjih trgovinske politike na nacionalni ravni in na ravni Evropske unije.