Skoči do osrednje vsebine

Razvoj Krajinskega parka Ljubljansko barje kot primer sinergije ohranjanja narave ob hkratnem razvoju

Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak se je odzval povabilu Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje, kjer se je seznanil kako in na kakšen način je možno na zavarovanem območju s sodelovanjem med lokalnimi skupnostmi in upravo parka usklajevati razvojne projekte lokalnih skupnosti, ohranjanje kulturne krajine in ohranjanja narave. V tem primeru je poudarek na razvoju zelenega trajnostnega turizma. Pri tem se tako park kot lokalne skupnosti skupaj ali posamezno uspešno prijavljajo na projekte financirane iz EU.

Uvodoma se je minister mag. Andrej Vizjak srečal z direktorjem Javnega zavoda Krajinski park Barje Janezom Kastelicem in župani občin Ig Janezom Cimpermanom, Vrhnika Danielom Cukjatijem ter Brezovica Metodom Ropretom, ki so mu predstavili razvoj in projekte parka.

V nadaljevanju so si ogledali Interpretacijski center na Igu, se seznanili z načrti za urejanje problematike množičnega obiska Jezera in plovbe po Ljubljanici. 

Minister mag. Vizjak je ob seznanitvi z razvojnimi načrti poudaril, da »finančna sredstva bodo. V luči tega je treba pripraviti projektno dokumentacijo, projektne predloge in rešitve, zato sem optimist za prihodnji razvoj tega parka.«

Poudaril je, da je ob obisku tega parka pozitivno presenečen »nad zelo dobrim sodelovanjem vodstva krajinskega parka in s tem naravovarstvene stroke ter lokalnih skupnosti, ki prepoznavajo v tej krajini priložnosti tako za razvoj turizma, in s tem približevanje te lepote tudi obiskovalcem. V tem vidijo tudi razvojno priložnost. In to dobro sodelovanje je rodilo številne projekte, nekatere smo si danes tudi ogledali. Ne nazadnje smo na Ministrstvu za okolje in prostor dobili nove naloge. Predvsem bi izpostavil plovnost Ljubljanice do Vrhnike, s čimer bi ljudem približali Ljubljanico in Barje hkrati.«

Minister je ob tem župane seznanil z možnostmi v naslednji finančni perspektivi. Biodiverziteta in ohranjanje naravnih, zavarovanih območij je tudi prioriteta Evropske komisije in predsedovanja trojke za prihodnje obdobje.

Direktor javnega zavoda Janez Kastelic je povedal, da je bil namen povabila predstavitev »kako in na kakšnem način si zavod predstavlja razvoj trajnostnega  turizma območja krajinskega parka s poudarkom na naravnih vrednotah. Danes ugotavljamo, da so vse rabe prostora možne, če so med seboj usklajene. Poudarek je na vzpostavitvi parkovne infrastrukture, trajnostnega zelenega transporta (plovna pot, kolesarjenje, mestni promet). Prepričan sem, da se bo območje krajinskega parka razvijalo v smeri trajnostnega, nekateri si želijo tudi butičnega turizma.«

Župan Občine Brezovica Metod Ropret je izrazil zadovoljstvo nad obiskom ministra. »Tovrstni obiski so dobrodošli z več vidikov. Na en strani, da smo pojasnili naš način delovanja in sodelovanja z zavodom na tem območju in kako si vsi skupaj predstavljamo organiziranje tega prostora ter čuvanja v prihodnje. Po drugi strani je to tudi priložnost, da minister seznani nas s ključnimi usmeritvami in priložnostmi, ki jih lahko mi v prihodnje z ministrstvom implementiramo. Skozi današnjo razpravo smo našli vrsto skupnih točk, kjer lahko sodelovanje še izboljšamo in s tem pripomoremo na eni strani k razvoju, na drugi strani k tankočutni zaščiti.«

Župan Občine Ig Janez Cimperman je poudaril projekt Na kolih. »Gre za enega večjih projektov. Glede na to, da so ižanska kolišča vpisana v seznam svetovne kulturne dediščine, je bila posledica, da na tem področju tudi nekaj naredimo in prikažemo, kako so ljudje na tem območju bivali pred 6000 leti.«

Daniel Cukjati, župan Občine Vrhnika je pozdravil interes ministra, da se seznani z idejami in težavami lokalnih skupnosti in »s tem začuti, da smo pripravljeni, a če želimo občine razvijati v duhu trajnostnega razvoja, zelenega turizma, potrebujemo pomoč države. Projekti namreč presegajo občinske proračune. Če želimo to narediti v zglednem času in če želimo, da bo Slovenija in podeželje dobro razvito, si želimo aktivnega sodelovanja ministrstva.«

Alenka Jeraj, poslanka v Državnem zboru RS in predsednica Društva Fran Govekar Ig že vrsto let aktivno sodeluje z župani, saj je le tako možno zaznati priložnosti za zakonodajne izboljšave. »Kot predsednica Društva Fran Govekar se veliko ukvarjam  z dediščino koliščarjev. V okviru društva izvajamo vrsto projektov. Potencial vseh občin je pomembna priložnost za celo območje, ne samo za Ig.«

Več informacij:

- predstavitev Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko Barje;

- Projekt " Na kolih";

- realizirani projekti Občine Brezovica;

- projekti v pripravi Občine Brezovica.

Obisk Ljubljanskega barja