Skoči do osrednje vsebine

Osnutek novega Zakona o elektronskih komunikacijah v javni obravnavi do 15. oktobra 2020

Ministrstvo za javno upravo je v javno obravnavo predložilo osnutek novega Zakona o elektronskih komunikacijah.

Poglavitni namen priprave novega zakona je prenos Direktive 2018/1972/EU, ki spreminja obstoječ regulativni okvir za področje elektronskih komunikacij, v pravni red Republike Slovenije. Predlagane rešitve stremijo k učinkovitejši uporabi radiofrekvenčnega spektra, spodbujanju investicij v visokozmogljiva in visokokakovostna omrežja, zagotavljanju varnosti omrežij in storitev, zaščiti potrošnikov in izboljšanemu dostopu do storitev ter varovanju življenj prek dostopa do številk za komunikacije v sili. V okviru univerzalne storitve se zagotavlja prenosno hitrost, ki omogoča uporabo širokega nabora storitev, kot so naprimer eUprava, spletno bančništvo in videoklici. Hkrati se izboljšuje zakonsko ureditev v delu, ko gre za nacionalne določbe, ali pa je možno zagotoviti jasnejši in primernejši način prenosa sekundarne zakonodaje EU.

Pripombe in predloge lahko posredujete do 15. oktobra 2020 na naslov gp.mju@gov.si ali na naslov Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana.

Objavljen osnutek zakona na E-demokraciji