Skoči do osrednje vsebine

Imenovanje direktorja Direkcije Republike Slovenije za vode

Vlada je na 29. redni seji izdala odločbo o imenovanju Romana Kramerja za direktorja Direkcije Republike Slovenije za vode (DRSV), organa v sestavi Ministrstva za okolje in prostor (MOP), za mandatno dobo petih let, od 28. 8. 2020 do 27. 8. 2025, z možnostjo ponovnega imenovanja.

MOP je na spletni strani države uprave gov.si in pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje 10. 6. 2020 objavil posebni javni natečaj za položaj direktorja DRSV, organa v sestavi MOP, na katerega so se kandidati lahko prijavili do 26. 6. 2020. Do imenovanja direktorja je bil imenovan vršilec dolžnosti direktorja DRSV, za čas največ šestih mesecev, to je najdlje do 20. 9. 2020.

Posebna natečajna komisija za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj, imenovana s sklepom Uradniškega sveta, je najprej ugotovila kateri kandidati izpolnjujejo natečajne pogoje in nato izvedla postopek ugotavljanja strokovne usposobljenosti in primernosti teh kandidatov za položaj direktorja DRSV, na podlagi Standardov strokovne usposobljenosti z merili za izbiro in metodami preverjanja usposobljenosti uradnikov na položajih v državni upravi. Posebna natečajna komisija je na seji dne 8. 7. 2020 ugotovila, da je glede na izpolnjevanje pogojev in strokovno usposobljenost za ta položaj primeren le en kandidat, in sicer Roman Kramer, ter izdala sklep, s katerim je ugotovila, da Roman Kramer izpolnjuje natečajne pogoje in je glede na svojo strokovno usposobljenost primeren kandidat za ta položaj.

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor