Skoči do osrednje vsebine

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je izdala odločbe o pravici do sredstev za nadomestilo zaradi izpada dohodka pri reji drobnice zaradi epidemije COVID-19

Odločbe bo prejelo 1685 upravičencev v skupni vrednosti 576.000 evrov. Odobrena sredstva bodo upravičencem izplačana 31. 8. 2020.

Zaradi zmanjšanega odkupa ovčjega in kozjega mesa ter motenj na trgu, ki so povezane s prekinitvijo odkupnih poti, še posebej v gostinstvu, ter zmanjšanje neposredne prodaje v času izrednih razmer ter s tem povečanja stroškov reje na kmetijskih gospodarstvih zaradi epidemije COVID-19 je sektor reje drobnice utrpel več kot 20 % izpad dohodka.

Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki redijo drobnico in ki so izpolnjevali predpisane pogoje za pridobitev finančnega nadomestila zaradi izpada dohodka pri reji drobnice zaradi epidemije COVID-19, so lahko zahtevke oddali do 30. 7. 2020, Agencija pa je danes 1685 vlagateljem izdala odločbe, s katerimi jim je odobrila 576.000 evrov sredstev, ki bodo upravičencem izplačana 31. 8. 2020.