Skoči do osrednje vsebine

Obnovitev mokrotnih habitatov ob Muri

Projekt Natura Mura je prejel odločitev o finančni podpori iz sredstev evropske kohezijske politike. Vrednost Nature Mure, katerega obdobje izvajanja je od 1. 3. 2020 do 30. 11. 2023, znaša 4,57 milijona evrov, od česar bo 80 odstotkov sredstev prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj, 20 odstotkov pa Republika Slovenija.

Osrednji cilj projekta je obnova vodnih, gozdnih in travniških habitatov območja Natura 2000 ob reki Muri. Zato so predvideni ukrepi kot je revitalizacija struge Mure, obnova rečnih rokavov in mrtvic, obnova poplavnih gozdov ter obnova mokrotnih travnikov. Revitalizacija narave je zasnovana tako, da bo poleg naravovarstvenih ciljev zasledovala tudi širše cilje trajnostnega gospodarjenja z reko in njeno poplavno ravnico. Eden od ciljev je tudi približati naravo domačinom. Z interpretacijskimi centri in poligoni ter posodobljenimi učnimi potmi bo oplemenitena turistična ponudba za domačine in turiste. Interpretacijske točke, ki se bodo raztezale od Šentilja do Benice, bodo na sodoben način predstavljale zgodbo o pestri pomurski naravi in pomenu njenega varovanja, saj je območje vse bolj prepoznano (tudi v času pandemije COVID-19) kot zanimiva trajnostna turistična destinacija. Hkrati pa je izvedba projekta tudi pomemben korak k doseganju ciljev trajnostnega razvoja UNESCO Biosfernega območja Mura.

Vodilni partner projekta je Zavod RS za varstvo narave (ZRSVN), projektni partnerji so: Direkcija RS za vode (DRSV), Zavod za gozdove Slovenije (ZGS), Slovenski državni gozdovi d. o. o. (SIDG), Občina Velika Polana in Razvojni center Murska Sobota (RCMS). V projekt je vključenih 13 pomurskih občin, projekt pozitivno vpliva na nova delovna mesta v regiji in na izboljšanje kakovosti življenjskega okolja lokalnih prebivalcev, povečal bo tudi turistično privlačnost pomurske pokrajine.

Vir: MOP